Sunday, January 28, 2007

KELEBIHAN 9 & 10 MUHARRAM


Kelebihan 9 & 10 Muharram

Di antara ibadat puasa yang disunatkan kepada umat Islam ialah berpuasa pada 9 dan 10 Muharram. Ini kerana tarikh 10 Muharram (atau dinamakan hari ‘asyura yang bermaksud sepuluh) mempunyai nilai sejarahnya yang tersendiri di dalam sejarah manusia khususnya umat Islam. Manakala disunatkan juga berpuasa pada 9 Muharram sebagai mukhalafah (membezakan) di antara kaum Yahudi yang turut berpuasa pada 10 Muharram.

Di antara perkara penting yang berlaku pada 10 Muharram ialah Allah menyelamatkan Bani Israel dari kekejaman Firaun dan tentera-tenteranya serta menenggelamkan Firaun ke dalam laut akibat keingkaran dan keangkuhannya. Oleh yang demikian tarikh 10 Muharram ialah merupakan tarikh di mana bermulanya episod baru dalam kehidupan Bani Israel setelah berabad lamanya ditindas oleh rejim Firaun di bumi Mesir.
Firman Allah SWT yang bermaksud : "Dan Kami bawakan Bani Israil ke seberang Laut Merah, lalu dikejar oleh Firaun dan tenteranya, dengan tujuan melakukan kezaliman dan pencerobohan, sehingga apabila Firaun hampir tenggelam berkatalah ia (pada saat yang genting itu): "Aku percaya, bahawa tiada Tuhan melainkan yang dipercayai oleh Bani Israil, dan aku adalah dari orang-orang yang berserah diri (menurut perintah)". – Surah Yunus, ayat 90.
Manakala hujah yang menyatakan bahawa peristiwa ini berlaku pada tarikh 10 Muharram ialah hadis yang bermaksud : Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas r.a katanya: Sewaktu Rasulullah s.a.w tiba di Madinah, baginda mendapati orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura.
Ketika ditanya tentang puasa mereka itu, mereka menjawab: Hari ini adalah hari kemenangan yang telah diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa a.s dan kaum Bani Israel dari Firaun. Kami merasa perlu untuk berpuasa pada hari ini sebagai suatu pengagungan kami padaNya.
Lalu Rasulullah s.a.w bersabda: "Kami lebih berhak daripada kamu dan Nabi Musa dalam hal ini". Kemudian baginda memerintahkan para Sahabat supaya berpuasa pada hari tersebut. – Hadis diriwayatkan Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah dan Tirmizi. Kesemuanya di dalam Kitab Puasa.

Di dalam hadis yang tersebut di atas, Nabi SAW tidak menolak dakwaan Bani Israel bahawa pada tarikh 10 Muharram itu ialah tarikh di mana nabi Musa dan kaumnya diselamatkan oleh Allah SWT. Secara tidak langsung, perintah baginda supaya para sahabat berpuasa pada hari tersebut ialah satu pengiktirafan kepada dakwaan Bani Israel.

Manakala peristiwa lain yang berlaku pada 10 Muharram juga ialah pembunuhan Hussein RA di Karbala semasa perselisihan faham dengan tentera Yazid bin Muawiyah. Persitiwa ini membawa kesan besar di dalam sejarah yang seterusnya menjadi amalan penganut-penganut mazhab Syiah untuk merayakannya setiap tahun. Perayaan ini dapat dilihat dengan jelas di Iran dan sebahagian besar kawasan di Iraq.

Peristiwa lain yang dikatakan berlaku pada 10 Muharram ialah mendaratnya kapal Nabi Nuh as di atas bukit Judi sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Nabi Nuh kemudiannya berpuasa pada hari tersebut sebagai tanda kesyukuran kepada Allah SWT. – Dr. Yusuf Al-Qaradhawi, www.islamonline.net

Mengenai ibadat puasa pada hari ‘asyura ini, Syeikh Sayyid Sabiq di dalam kitabnya Fiqhus-Sunnah menyenaraikan beberapa hadis yang menyatakan kelebihan berpuasa pada hari tersebut. Antaranya ;

Daripada Abu Hurairah RA : Rasulullah SAW ditanya, apakah solat yang paling afdhal selepas solat fardhu? Baginda menjawab, “Solat pada pertengahan malam.” Kemudian ditanya lagi, apakah puasa yang paling afdhal selepas puasa Ramadhan? Baginda menjawab, “(Puasa pada) bulan Allah yang kamu gelarkan sebagai Muharram” – Diriwayatkan oleh Muslim, Ahmad dan Abu Daud.

Daripada Muawiyah bin Abu Sufian bahawa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Hari ini ialah hari ‘asyura dan tidak diwajibkan ke tas kamu berpuasa sedangkan aku berpuasa. Maka barangsiapa yang ingin berpuasa, berpuasalah manakala barangsiapa yang ingin berbuka, berbukalah.”

Daripada Aisyah RA berkata, “Sesungguhnya hari ‘asyura merupakan hari yang berpuasa padanya kaum Quraisy di zaman Jahiliyyah. Adapaun Rasulullah SAW juga berpuasa padanya. Apabila baginda memasuki Madinah, baginda terus berpuasa dan memerintahkan manusia berpuasa. Apabila diwajibkan puasa Ramadhan, baginda bersabda, “Barangsiapa yang ingin berpuasa, teruskan. Barangsiapa yang ingin meninggalkan (juga dibolehkan). – Muttafaq ‘Alaih.

Daripada Ibnu Abbas RA berkata : Nabi SAW memasuki Madinah dan melihat orang-orang Yahudi berpuasa pada hari ‘asyura. Baginda bertanya, “Apakah ini?” Mereka menjawab, “Ini ialah hari yang baik, Allah menyelamatkan di dalamnya Musa dan Babi Israel daripada musuh mereka, lalu Musa berpuasa.” Maka Rasulullah bersabda, “Kami lebih layak terhadap Musa daripada kamu.” Baginda kemudiannya berpuasa dan memerintahkan para sahabat berpuasa. – Muttafaq ‘alaih.

Daripada Abi Musa Al-Asy’ari RA berkata, : “Ini ialah hari ‘asyura yang dimuliakan oleh kaum Yahudi dan dijadikan hari raya. Maka Rasulullah SAW berkata, “Berpuasalah kamu semua.” – Muttafaq ‘alaih.

Daripada Ibnu Abbas RA berkata : Apabila Rasulullah SAW berpuasa pada hari ‘asyura dan memerintahkan para sahabat berpuasa padanya, mereka berkata : Wahai Rasulullah, ini ialah hari yang dimuliakan oleh Yahudi dan Nasrani. Maka Rasulullah SAW berkata, “Pada tahun hadapan – Insya Allah- kita berpuasa pada hari kesembilan.” Maka tidak tibanya tahun hadapan itu sehingga wafatlah Rasulullah SAW. – Diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Daud.
Di dalam lafaz yang lain disebut sabda Rasulullah SAW : “Seandainya aku masih hidup pada tahun hadapan, aku akan berpuasa pada hari kesembilan (iaitu bersama hari ‘asyura) – riwayat Ahmad dan Muslim.

Berdasarkan kepada hadis-hadis di atas, para ulama mengambil kesimpulan bahawa disunatkan berpuasa pada hari ‘asyura di dalam tiga kaedah :

1) Puasa pada tiga hari iaitu 9, 10 dan 11 Muharram.
2) Puasa pada hari ke 9 dan 10 Muharram
3) Puasa pada hari ke 10 sahaja.

Seandainya timbul persoalan, bagaimanakah Nabi SAW menyontohi kaum Yahudi berpuasa pada 10 Muharram padahal baginda sendiri melarangnya di dalam sabdanya, “Berbezalah kamu dengan Yahudi serta Nasrani… berbezalah dengan Musyrikin..”.
Maka kita menjawab bahawa puasa Nabi SAW pada 10 Muharram bukanlah semata-mata menyontohi kaum Yahudi bahkan kaum Quraisy telah terlebih dahulu berpuasa pada hari tersebut sebagaimana yang disebut di dalam hadis di atas yang diriwayatkan oleh Aisyah RA.
Oleh yang demikian, dapat diambil kesimpulan bahawa sunnah berpuasa 10 Muharram dimulakan oleh syariat Nabi Ibrahim sebelum diamalkan oleh kaum Yahudi. – Dr. Yusuf Al-Qaradhawi, www.islamonline.net

Manakala kelebihan beramal pada 10 Muharram disebut di dalam satu hadis yang bermaksud : “Sesiapa yang meluaskan (memudahkan urusan) ke atas dirinya serta ahlinya pada hari ‘asyura, Allah SWT akan meluaskan padanya sepanjang tahun..” Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan Ibnu Abdil Barr. Hadis ini mempunyai sanad-sanad yang lain namun dikatakan kesemuanya ialah sanad yang dhoif. Bagaimanapun jika digabungkan sebahagiannya dengan yang lain, ia boleh diterima sebagai hadis yang kuat. – Syeikh Sayyid Sabiq, Fiqhus-Sunnah.

Adapun amalan masyarakat Melayu kita yang merayakan hari ‘asyura dengan mengadakan program membuat bubur ‘ayura adalah satu perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh baginda SAW. Apatah lagi jika dinisbahkan perbuatan tersebut kepada Nabi Nuh AS dengan mendakwa bahawa Nabi Nuh AS membuat bubur tersebut apabila turun dari kapal. Ia adalah satu dakwaan yang sama sekali tidak mempunyai sandaran di dalam agama.
Oleh yang demikian, jika tetap mahu diadakan program membuat bubur tersbeut, perlulah diyakini bahawa ia tidak lebih dari program gotong-royong dan jamuan makan yang sememangnya digalakkan di dalam Islam. Manakala membuat bubur itu sendiri seandainya diyakini datang daripada sunnah Rasulullah SAW atau Nabi Nuh, maka ia adalah kepercayaan yang karut dan perlu diperbetulkan. Wallahu a’lam.

Tuesday, January 23, 2007

Perutusan Hijrah 1428


Perutusan Hijrah 1428
dari
LAJNAH TARBIYYAH DAN LATIHAN KEPIMPINAN DPPP

TARBIYYAH DARI NUUR HIJRAH .

Peristiwa Hijrah ar Rasul saw adalah antara episod peristiwa yang cukup tinggi nilai tarbiyyah buat ummah sepanjang jalan untuk mereka membina peradaban dan keagongan ummah bersama Risalah as samawi .

Ianya tidak hanya dilihat dari kronologi peristiwa tetapi selayaknya turut dihayati dari aspek matlamat dan objektif hijrah itu sendiri . Bagaimana falsafah hijrah dan bagaimana pula Rasul mengendalikan hijrah dengan pelbagai nilai unggul menghiasinya.
NILAI HIJRAH AR - RASUL SAW.

Sebelum kita melihat peristiwa Hijratur Rasul saw yang sarat dengan pengiktibaran dan pedoman , amat wajar kita menyaksi sejenak bagaimana peringkat dan misi hijrah yang pernah dilalui oleh Baginda Rasul saw dan para sahabatnya rhm.

Kewajaran itu saya lihat melalui nilai hijrah yang berlaku sepanjang peradaban Islam pimpinan Rasul Agong saw. Ringkasnya , boleh saya senaraikan nilai hijrah kepada 5 nilai utama :

Hijrah adalah satu Perjuangan
Hijrah adalah satu Pengorbanan
Hijrah adalah satu Penyatuan
Hijrah adalah satu Kedaulatan
Hijrah adalah satu Kemenangan .

Insyaallah , kita akan meneliti satu persatu nilai hijrah tersebut . Namun sebelum itu sejarah peradaban dan perjuangan Nabi besar kita Muhammad saw dan para sahabatnya telah melalui sekurang – kurangnya 3 peringkat atau marhalah hijrah .

MARHALAH HIJRAH .

Marhalah
1 : Hijrah ke HabshahMarhalah
2 : Hijrah ke TaifMarhalah
3 : Hijrah ke Madinah al Munawwarah .

Marhalah Hijrah Pertama : Misi Mempertahankan Aqidah .

Hijrah ini berlangsung pada tahun ke Lima ( 5 ) an Nubuwwah di bulan Rejab . Setelah menyaksikan peningkatan kepungan dan tekanan yang memberi risiko kepada ketahanan aqidah para sahabat rhm. sedang rata – rata dikalangan mereka masih baru memeluk ajaran Islam , Nabi saw mengusulkan supaya mereka berhijrah ke Habshah.

لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد وهي أرض صدق حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه .
Jika kamu berhijrah ke bumi Habshah , nescaya disana terdapat seorang raja yang tidak akan didholimi siapa jua yang berada di sisinya. Ia adalah bumi yang aman sehingga Allah mengurniakan kelepasan bagi kamu.

Rujuk U’mdah al Qaari Syarah Sohih al BukhariJilid 6 . Muka surat 268 .باب ما ينهى من الكلام في الصلاة .
Misi hjirah yang pertama ini ialah untuk mempertahankan aqidah dan ianya hanya disertai oleh para sahabat rhm tanpa nabi saw.

Jaafar bin Abi Talib rha. yang menjadi juru cakap kepada rombongan hijrah seramai sekitar 80 hingga 89 [1] orang itu telah mengemukakan hujjah kenapa mereka sanggup meninggalkan tanahair mereka demi mempertahankan aqidah ( keyakinan dan pegangan ) mereka kepada Raja an Najasyi di hadapan wakil Kuffar Quraisy Abdullah bin Abi Rabia’h dan Amru bin al A’ash ( sebelum beliau memeluk islam ).

أَيُّهَا الْمَلِكُ كنا قَوْماً أَهْلَ جَاهِلِيَّةٍ نَعْبُدُ الأَصْنَامَ وَنَأْكُلُ الْمَيْتَةَ وَنَأْتِى الْفَوَاحِشَ وَنَقْطَعُ الأَرْحَامَ ونسيء الْجِوَارَ يَأْكُلُ الْقَوِىُّ مِنَّا الضَّعِيفَ فَكُنَّا على ذلك حتى بَعَثَ الله إِلَيْنَا رَسُولاً مِنَّا نَعْرِفُ نَسَبَهُ وَصِدْقَهُ وَأَمَانَتَهُ وَعَفَافَهُ فَدَعَانَا إلى اللَّهِ لِنُوَحِّدَهُ وَنَعْبُدَهُ وَنَخْلَعَ ما كنا نَحْنُ نعبد وَآبَاؤُنَا من دُونِهِ مِنَ الْحِجَارَةِ وَالأَوْثَانِ وَأَمَرَنَا بِصِدْقِ الحديث وَأَدَاءِ الأَمَانَةِ وَصِلَةِ الرَّحِمِ وَحُسْنِ الْجِوَارِ وَالْكَفِّ عَنِ الْمَحاَرِمِ وَالدِّمَاءِ وَنَهَانَا عَنِ الْفَوَاحِشِ وَقَوْلِ الزُّورِ وَأَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ وَقَذْفِ الْمُحْصَنَةِ وَأَمَرَنَا أَنْ نَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَأَمَرَنَا بِالصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّيَامِ قال فَعَدَّدَ عليه أُمُورَ الإِسْلاَمِ فَصَدَّقْنَاهُ وَآمَنَّا بِهِ وَاتَّبَعْنَاهُ على ما جاء بِهِ فَعَبَدْنَا اللَّهَ وَحْدَهُ فلم نُشْرِكْ بِهِ شَيْئاً وَحَرَّمْنَا ما حُرِّمَ عَلَيْنَا وَأَحْلَلْنَا ما أُحِلَّ لنا فَعَدَا عَلَيْنَا قَوْمُنَا فَعَذَّبُونَا وَفَتَنُونَا عن دِينِنَا لِيَرُدُّونَا إلى عِبَادَةِ الأَوْثَانِ من عِبَادَةِ اللَّهِ وان نَسْتَحِلَّ ما كنا نَسْتَحِلُّ مِنَ الْخَبَائِثِ فلما قَهَرُونَا وَشَقُّوا عَلَيْنَا وَحَالُوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ دِينِنَا خَرَجْنَا إلى بَلَدِكَ وَاخْتَرْنَاكَ على من سِوَاكَ وَرَغِبْنَا في جِوَارِكَ وَرَجَوْنَا أَنْ لاَ نُظْلَمَ عِنْدَكَ أَيُّهَا الْمَلِكُ
Wahai Raja , kami dahulunya orang – orang Jahiliyyah. Kami menyembah berhala , memakan bangkai , melakukan kekejian ( zina ) , memutuskan keluarga , jahat terhadap jiran dan orang kuat menindas orang yang lemah .

Kami terus dalam keadaan begitu , sehingga Allah membangkitkan kepada kami seorang Rasul dari kalangan kami . Kami kenal titisan keluarganya , sifat benarnya , amanahnya dan bersihnya dari melakukan dosa .

Lalu ia mengajak kami kepada Allah , supaya mengEsakan-Nya dan menyembah-Nya , meninggalkan apa yang telah disembah oleh kami dan nenek moyang kami selama ini , kepada patung – patung dan berhala – berhala .

Ia menyuruh kami bercakap benar , menunaikan amanah , meghubungkan keluarga , berbaik dengan jiran , meninggalkan yang haram dan meninggalkan pertumpahan darah. Ia melarang kami dari kekejian ( zina ) , bercakap bohong , memakan harta anak yatim dan menuduh perempuan yang bersih dengan tuduhan zina .

Ia menyuruh kami menyembah Allah Yang Maha Esa dengan tidak menyekutukannya dengan suatu yang lain . Ia menyuruh kami mendirikan sembahyang , memberi zakat dan berpuasa .

Lalu Saiyidina Jaafar menyebut beberapa perkara yang diperintahkan oleh Islam . Kami mempercayai dan beriman kepadanya . kami mengikut segala ajaran yang dibawanya dari Allah Yang Maha Esa yang tiada sekutu bagi-Nya dengan segala sesuatu yang lain .

Kami mengharamkan apa yang diharamkan kepada kami dan kami menghalalkan apa yang dihalalkan kepada kami lalu menyebabkan kaum kami menentang kami . Mereka menyiksa kami dan melakukan kekejaman yang menguji kami agar kami murtad dari agama kami supaya kembali menyembah berhala dengan meninggalkan Allah , menghalalkan kembali apa – apa sahaja keburukan yang dihalalkan dahulu .

Apabila mereka memaksa kami , menzalimi kami dan menindas kami dan menghalang kami dari menganut agama kami , maka kami keluar meninggalkan negeri menuju ke negeri tuanku .
Kami memilih tuanku tanpa memilih orang lain . Kami inginkan perlindungan tuanku dan kami berharap bahawa kami tidaklah dianiaya di sisimu wahai Raja ! .

Musnad Imam Ahmad bin HanbalJilid 1. Muka surat 202.Di bawah tajuk : حديث جعفر بن أبي طالب و هو حديث الهجرة
Marhalah Hijrah Kedua : Misi Menyebarkan Islam

Hijrah ini berlaku pada bulan Syawal tahun kesepuluh ( 10 ) selepas an Nubuwwah . Uniknya hijrah di marhalah kedua , dengan membawa misi berat sebagai percubaan awal Nabi saw membawa Islam menembusi benteng negeri Makkah adalah merupakan hijrah solo yang dilakukan oleh nabi saw. Hanya di temani anak angkatnya Zaid bin Harithah Rha.

Jarak 50 batu ( antara Makkah ke Taif ) hanya diredah oleh Nabi saw dengan berjalan kaki demi melihat Islam berkembang dan tersebar setelah Nabi sangat terkilan dengan sikap penduduk Makkah yang menolak dakwah baginda.

Dalam perjalanan misi dakwah itu , Nabi saw tanpa jemu untuk menyampaikan Islam kepada siapa sahaja yang ditemui di sepanjang jalan . Namun malang tiada siapa yang menerima risalah baginda saw.

Apabila tiba di Taif , Rasul saw menemui pemimpin ( al mala’ ) Bani Thaqif 3 bersaudara iaitu Abd Yalil , Mas’ud dan Habib bin Amru bin Amir al Thaqafi . Baginda menyeru mereka agar menerima Islam tetapi sekali lagi baginda menerima tamparan hebat apabila masing masing mereka menjawab dengan biadab dan celupar .

Saudara pertama berkata : (sambil mengoyak kelambu kaabah ) ` Aku tidak percaya walaupun kamu diutus oleh Allah .’

Saudara kedua berkata : ` Tidak ada orang lain daripada kamu kah yang layak Allah pilih menjadi Rasul ’

Saudara ketiga berkata : Demi Allah , aku tidak mahu bercakap dengannya. Kiranya kamu sungguh – sungguh seorang Rasul , maka sangat bahaya aku menjawab cakapmu dan kalau kamu berbohong terhadap Allah maka tidak perlu aku bercakap denganmu.

Nabi saw. hanya sempat berada sepuluh hari di bumi Taif . Nabi saw. menyampaikan Islam kepada pemimpin dan pembesar Taif namun seringkali pula Nabi saw. menerima jawapan :` Keluarlah kamu dari negeri kami ’ . Bahkan mereka mengupah orang – orang bodoh dikalangan mereka untuk memaki hamun Nabi saw dan melontarkan batu ke arahnya sehingga tumit baginda berlumuran darah .

Dalam perjalanan pulang , Baginda saw. singgah di sebuah kebun anggur milik Utbah dan Syaibah bin Rabi’ah yang jaraknya sekitar 3 batu dari Taif. Itulah tempat yang menjadi saksi bagaimana nabi saw. penuh hiba memanjatkan munajatnya kehadhrat Ilahi :

اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين إلى من تكلني إلى عدو يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري إن لم تكن ساخطا علي فلا أبالي غير أن عافيتك أوسع لي أعوذ بنور وجهك الكريم الذي أضاءت له السموات وأشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تحل علي غضبك أو تنزل علي سخطك ولك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك
Ya Allah Ya Tuhanku , Kepada mu aku mengadu lemahnya kekuatanku , sedikitnya helahku dan betapa hinanya aku dikalangan manusia . Ya Tuhan Yang paling Penyayang dikalangan yang Menyayangi ,

Engkaulah Tuhan kepada orang – orang yang lemah tertindas . Engkaulah Tuhan ku . Kepada siapakah Engkau serahkan diriku , Adakah kepada orang jauh yang memandangku dengan muka yang masam atau pun kepada musuh yang engkau berikan kepadanya milik untuk menguasai urusanku ?

Jika tidak ada kepada – Mu murka terhadapku , aku tidak peduli , tetapi kemaafan-Mu lebih luas kepada ku . Aku berlindung dengan wajah-Mu yang telah Engkau pancarkan ke arah segala kegelapan , menjadi baiklah di atasnya segala urusan dunia dan akhirat .

Aku berlindung daripada turunnya ke atas ku murka – Mu atau berlakunya ke atas ku murka Mu . Kepada Mu pengaduan yang sungguh – sungguh sehingga mencapai keredhaanMu . Tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolonganMu .

Rujuk كنز العمال في سنن الأقوال و الأفعال : Hadis No. 3613 .
Jilid 2 Muka surat 77
Fasal ke 6 في جوامع الأدعية
Jiwa Besar seorang Pendakwah .

Memandang kepada penderitaan dan kesengsaraan yang di alami oleh baginda Nabi saw. dalam usaha menyampaikan dakwah ini , Allah telah menghantar malaikat Jibril as. Lalu mengadap nabi saw. dan berkata :

` Hai Muhammad , sesungguhnya Allah telah mendengar ucapan kaummu terhadap dirimu dan apa yang mereka jawab terhadapmu dan Allah telah mengutuskan malaikat yang menjaga bukit supaya engkau memerintahnya apa yang engkau mahu .

Lalu malaikat yang menjaga bukit berkata : Hai Muhammad , begitulah tujuan kedatanganku , Aku menunggu perintahmu , kalau kamu mahu , aku boleh timpakan ke atas mereka bukit – bukit besar yang mengelilingi Mekkah .

Rasulullah saw. menjawab :

بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ الله من أَصْلابِهِمْ من يَعْبُدُ اللَّهَ وَحْدَهُ لا يُشْرِكُ بِهِ شيئا
` bahkan , aku berharap supaya Allah melahirkan dari sulbi mereka orang yang menyembah Allah Azza wa Jalla dan tidak menyekutui-Nya dengan suatu yang Lain . ‘
Rujuk : صحيح البخاري Hadis no . 3059 . Jilid ke 3 Muka surat 1180
Terbitan : Darul Ibnu Kathir . Beirut
Tahqiq Dr. Musthafa Dib Bugha .
Saksikan juga bagaimana jawaban nabi saw kepada Zaid bin Harithah rha. apabila Zaid kelihatan ragu dan bimbang akan keselamatan Rasulullah saw ketika rasul membuat keputusan untuk kembali memasuki kota Makkah . Rasulullah saw berkata :

يا زيد إن الله جاعل لما ترى فَرَجًا ومَخْرَجًا وان الله ناصرٌ دينَهُ ومُظْهِرٌ نَبِيَّهُ
` Wahai Zaid , sesungguhnya Allah akan menjadikan apa yang kamu lihat pasti ada kelapangan dan jalan keluar dan Allah pasti menolong agama-Nya dan memenangkan Nabinya.

Lihat : الطبقات الكبرى Juzuk 1 . Muka surat 212 .
Bab : ذكر سبب خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف
bersambung ke siri berikut ......

[1] Rujuk Fiqh Sirah An Nabawiyyah Karangan Dr. Muhammad Said Ramadhan al Buuti di bawah tajuk : أول هجرة في الإسلام

jadual baru kuliah ust Ibrahim al-banjari..


Wednesday, January 17, 2007

syukur alhamdulilLah,,

syukur alhamdulilLah,, blog ini telah dibina pada hari rabu, 17 january 2007, 4.20 am.