Sunday, April 4, 2010

Ziarah al-Habib Zain bin Hussien al-Habshi

Alhamdulillah.. semalam diberi kesempatan menziarahi al-Habib Syed Zain bin Hussien al-Habshi. Beliau baru sahaja keluar dari hospital.. Alhamdulillah beliau sudi memberi Ijazah Ammah dan mengijazahkan kitab-kitab terjemahan beliau serta kitab-kitab yang beliau pelajari dari guru beliau al-Habib al-Ulama' bin Abdurrahman al-Habshi, Idrus bin Abd Qadir, Hassan bin Solleh, Hadi Bin Abu Bakar, dan al-allaamah Syeikh Umar bin Abdullah al-Khatib rahimahumullah ...

Di antara kitab-kitab tersebut adalah Risalah at-tazkirah an-nafiah, Safinatun najah, matan al-ajurumiyah, matan zubad, mulhatus salik, al-fiyah ibn malek, al-kawakibuduriah, syarhul ainiyah, ihya' ulumiddin, syarhul ratib al-attas, kunzul sa'adatul abdiyah, tasbitul fuad, tahzibul asma', shahih bukhari & shahih muslim.. alhamdulillah..

Antara kitab terjemahan beliau yang masyhur adalah ad-durarus saniyah fi ar-rad 'ala al-wahabiyah (Permata Yang Berharga - Hujah Menolak Fahaman al-Wahhabi).

Semoga Allah Subhanahu wa Taala memberkati ilmu dan umur beliau serta mengurniakan kesihatan kepada beliau.