Thursday, February 26, 2009

Jadual Kuliah

Majlis al-Banjari Li Tafaqquh Fiddin
Pengajian Talaqqi Bersama
al-Faqir Ila Allah Ibrahim Hj Masran al-Banjari

Isnin
7.20-8.00mlm 1) Jauharul Mauhub {Tasawuf} (Pondok Ledang)
8.00-8.30mlm 2) Wasiat al-Mustafa {Tasawuf} (Pondok Ledang)
8.30-9.00mlm 3) Matan Arbain Nawawiyah {Hadith} (Pondok Ledang)


Selasa

Subuh 1) Al-Yawaqit wal Jawahir {Tasawuf} (Madrasah Sidi Ibrahim)

Maghrib
Minggu 1 & 3
1) Tafsir Al-Quran {Tafsir} (Surau al-Kauthar)
Minggu 2 & 4 2) Sifat 20 {Usuluddin} (Surau al-Kauthar)


Rabu

Zohor 1) Jauharul Mauhub {Tasawuf} (Surau JPJ JB)

Maghrib

7.20-8.00mlm 1) Tafsir Al-Quran {Tafsir} (Pondok Ledang)
8.00-8.30mlm 2) Jawahirul Kalamiyah {Usuluddin} (Pondok Ledang)
8.30-9.00mlm 3) Matan Arbain Nawawiyah {Hadith} (Pondok Ledang)

Isyak

9.30-10.00mlm 1) Ta’limul Lughatul Arabiyah {Nahu} (Pondok Ledang)
10.00-10.30mlm 2) Dham serta Madkhul {Soraf} (Pondok Ledang)

Khamis
Subuh 1) Ushul Tahqiq {Usuluddin} (Madrasah Sidi Ibrahim)

Zohor 1) Risalah Tauhid {Usuluddin} (Surau JPJ JB)
Isyak
9.30-10.10mlm 1) Bidayatul Mubtadi {Feqh} (Masjid Majidi Baru)
10.10-10.45mlm 2) Sifat 20 {Usuluddin} (Masjid Majidi Baru)


Jumaat

Maghrib

7.20-8.00mlm 1) Munyatul Musolli {FeqhSolat} (Pondok Ledang)
8.00-8.30mlm 2) Kifayatul Ghulam {Feqh} (Pondok Ledang)
8.30-9.00mlm 3) Matan Arbain Nawawiyah {Hadith} (Pondok Ledang)

Isyak

9.30-10.00mlm Tasmi’ Hafazan (Pondok Ledang)

Sabtu (Minggu 1 & 3)
Maghrib 1) Faridatul Fara’id {Usuluddin} (Masjid Bkt Indah)

http://ibnumasran.wordpress.com/jadual-kuliah/

Monday, February 23, 2009

Kenali Ulama Banjar : Tuan Guru Husein Kedah al-Banjari

HUSEIN KEDAH AL-BANJARI :

GENERASI PENERUS ULAMA BANJAR

Oleh WAN MOHD. SHAGHIR ABDULLAH

APABILA kita membicarakan keturunan ulama yang terlibat dalam penulisan kitab-kitab pengetahuan Islam di dunia Melayu, maka saham atau andel terbesar ialah keluarga besar ulama Patani, yang melibatkan Syeikh Daud bin Abdullah al-Fathani, Syeikh Zainal Abidin bin Muhammad al-Fathani, Syeikh Ahmad bin Muhammad Zain al-Fathani dan ramai lagi. Sesudah ulama Patani, demikian juga keluarga besar ulama Banjar. Mengenainya dimulai oleh Syeikh Muhammad Arsyad bin Abdullah al-Banjari dan keturunan beliau. Salah seorang keturunan Syeikh Muhammad Arsyad bin Abdullah al-Banjari yang menyatu darah dengan orang Kedah ialah Tuan Husein Kedah al-Banjari. Nama lengkapnya ialah Tuan Haji Husein Kedah bin Muhammad Nashir bin Syeikh Muhammad Thaiyib bin Syeikh Mas'ud bin Qadhi Abu Su'ud bin Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari bin Abdullah. Tuan Husein lahir di Titi Gajah, Alor Setar, Kedah, hari Ahad, 20 Jamadilawal 1280 Hijrah/2 November 1863 Masihi dan meninggal dunia pada hari Isnin, 18 Zulkaedah 1354 Hijrah/10 Februari 1936 Masihi).

PENDIDIKAN

Tuan Husein Kedah al-Banjari sebaya umur dengan Haji Muhammad Saleh, Pulau Pisang, Darul Qiyam, Kedah (Ulama Nusantara, Utusan Malaysia, Isnin, 31 Mei 2004) kerana sama-sama lahir dalam tahun 1280 Hijrah/1863/4 Masihi. Barangkali ada hubungan erat antara kedua-dua ulama itu kerana ibu Tuan Husein bernama Tengku Fatimah binti Tengku Mahmud, juga berasal dari daerah Kubang Pasu.

Tuan Husein Kedah mendapat pendidikan asas sistem pondok daripada datuknya Haji Muhammad Thaiyib Kedah al-Banjari, seorang ulama besar yang juga menghasilkan beberapa buah karangan. Pelajaran dilanjutkan di Patani, di Pondok Bendang Daya dan sempat belajar kepada pengasasnya, Haji Wan Mushthafa bin Muhammad al-Fathani (Tok Bendang Daya I) dan selanjutnya kepada anak beliau, Syeikh Abdul Qadir (Tok Bendang DayaII). Ketika di Bendang Daya dipercayai beliau bersahabat dengan Wan Ismail bin Mushthafa (Cik Doi) dan Tok Kelaba.

Selain di Bendang Daya Tuan Husein juga pernah belajar di Pondok Semela. Untuk lebih memantap dan memperdalam pelbagai ilmu Tuan Husein melanjutkan pelajarannya ke Mekah. Sewaktu di Mekah dipercayai Tuan Husein Kedah al-Banjari bersahabat dengan Haji Muhammad Saleh, Pulau Pisang. Di antara guru kedua-duanya ialah Syeikh Abdul Qadir bin Abdur Rahman al-Fathani, Sayid Ahmad bin Zaini Dahlan, Sayid Muhammad bin Sulaiman Hasbullah al-Makki dan ramai lagi. Di antara guru kedua-duanya yang paling muda ialah Syeikh Ahmad bin Muhammad Zain al-Fathani, dan yang lebih tua antara tujuh atau lapan tahun saja daripada kedua-duanya.

Sungguhpun tulisan ini pada mulanya adalah untuk memfokuskan penulisan kitab yang telah dihasilkan oleh Tuan Husein Kedah al-Banjari, namun perlu juga disentuh bahawa perjuangan beliau dalam segi mengajar sama ada di pondok pengajian yang diasaskannya mahupun mengajar kitab di tempat-tempat tertentu adalah sejalan, seimbang dan sama berat dengan penulisan.

Oleh itu Tuan Husein Kedah dapat kita klasifikasikan sebagai seorang ulama besar yang sangat gigih dalam perjuangan menggunakan kalam (perkataan) dan qalam (pena/ penulisan) demi penyebaran ilmu pengetahuan Islam.

PENULISAN

1. An-Nurul Mustafid fi Aqaidi Ahlit Tauhid, diselesaikan pada tahun 1305 Hijrah/1888 Masihi. Kandungannya membicarakan tentang tauhid, akidah Ahlis Sunnah wal Jamaah.

2. Tamrinush Shibyan fi Bayani Arkanil Islam wal Iman, diselesaikan pada hari Sabtu, 1 Syaaban 1318 Hijrah. Menggunakan nama Husein Nashir bin Muhammad Thaiyib al-Mas'udi al-Banjari. Kandungannya membicarakan tauhid, akidah Ahlis Sunnah wal Jamaah dinyatakan rujukannya ialah Ummul Barahin, Syarah Hudhudi, karya as-Suhaimi, Hasyiyah Syarqawi dan Dhiyaul Murid. Dicetak oleh Mathba'ah Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, Mesir, Zulkaedah 1346 Hijrah, ditashhih oleh Ilyas Ya'qub al-Azhari.

3. Hidayatus Shibyan fi Ma'rifatil Islam wal Iman, menggunakan nama Abi Abdullah Husein Nashir bin Muhammad Thaiyib al-Mas'udi al-Banjari. Diselesaikan pada hari Isnin, 18 Muharam 1330 Hijrah. Kandungannya membicarakan tentang tauhid dan fikah. Cetakan yang pertama Mathba'ah At-Taraqqil Majidiyah al-'Utsmaniyah 1330 Hijrah. Dicetak pula oleh Mathba'ah Al-Ahmadiah, 82 Jalan Sultan Singapura, 1345 Hijrah/1927 Masihi. Ditashhih oleh Syeikh Idris bin Husein al-Kalantani.

4. Kisarul Aksir lish Shaghir `indal Kabir li Ma'rifatillahil `Alimil Khabir, diselesaikan pada hari Khamis, 25 Rabiulakhir 1336 Hijrah. Kandungannya membicarakan tentang tasauf dan thariqat. Cetakan yang ketiga, Al-Huda Press, Pulau Pinang, Safar 1356 Hijrah/April 1937 Masihi. Kitab ini baru diperoleh di Kampung Pulau Pisang, Kedah, pada 26 Jamadilawal 1425 Hijrah/14 Julai 2004 Masihi.

5. Hidayatul Athfal, diselesaikan pada 1336 Hijrah. Kandungannya pelajaran tauhid untuk kanak-kanak.

6. Hidayatul Mutafakkirin fi Tahqiqi Ma'rifati Rabbil `Alamin, diselesaikan pada 3 Rabiulakhir 1337 Hijrah. Kandungannya membicarakan tentang tauhid, menurut akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Cetakan yang pertama Mathba'ah Al-Ahmadiah, 82 Jalan Sultan Singapura, 1345 Hijrah/1927 Masihi. Cetakan yang kelima, Mathba'ah Persama, 83-85, Achen Street, dekat Masjid Melayu, Pulau Pinang, 1377 Hijrah/1957 Masihi.

7. Tafrihus Shibyan fi Maulidin Nabi min Waladi `Adnan, diselesaikan pada hari Selasa 3 Rabiulawal 1341 Hijrah. Kandungannya mengenai sejarah kelahiran Nabi Muhammad s.a.w. Dicetak oleh Mathba'ah Persama, 83-85, Achen Street, dekat Masjid Melayu, Pulau Pinang, 1382 Hijrah/1962 Masihi.

8. Tazkiru Qabailil Qadhi, diselesaikan pada 1343 Hijrah. Kandungannya merupakan Terjemahan Hadits Jawahir al-Bukhari, terdiri daripada dua juzuk, yang telah dijumpai hanya juzuk yang pertama saja. Cetakan yang pertama, Al-Maktabah Zainiyah, Taiping Perak, 1350 Hijrah. Dicatatkan, ``Titah membenarkan dicetak dari bawah Duli Yang Maha Mulia as-Sultan Perak atas minit paper Qadhi Kuala Kangsar nombor 149/30''.

9. Bidayatut Thalibin ila Ma'rifati Rabbil `Alamin, diselesaikan 1344 Hijrah. Kandungannya membicarakan ilmu tauhid. Cetakan yang kedua The United Press, No. 3 Dato' Keramat Road, Pulau Pinang, 1357 Hijrah. Ditashhih oleh Ilyas Ya'qub al-Azhari.

10. `Alaqatul Lamiyah wash Sharfiyah, diselesaikan 1345 Hijrah. Kandungannya membicarakan ilmu sharaf atau perubahan perkataan dalam bahasa Arab.

11. Ushulut Tauhid fi Ma'rifati Thuruqil Iman lir Rabbil Majid, diselesaikan 6 Syawal 1346 Hijrah. Kandungannya membicarakan falsafah ilmu tauhid dan ilmu fikah. Dicetak oleh Mathba'ah Az-Zainiyah, Taiping, Perak, hari Jumaat, 4 Jamadilakhir, 1347 Hijrah (cetakan kedua). Cetakan ulangan oleh percetakan yang sama tahun 1355 Hijrah (cetakan ketiga). Dicetak semula dengan kebenaran anak pengarangnya Tuan Guru Haji Ahmad bin Tuan Husein, Qadi Besar Pulau Pinang dan Seberang Perai kepada The United Press, Pulau Pinang, selesai cetak 11 Jamadilawal1393 Hijrah.

12. Hidayatun Nikah, diselesaikan 1347 Hijrah. Kandungannya membicarakan perkara-perkara mengenai nikah kahwin.

13. Qathrul Ghaitsiyah fi `Ilmish Shufiyah `ala Syari'atil Muhammadiyah, diselesaikan 25 Jamadilawal 1348 Hijrah. Kandungannya membicarakan tasawuf. Cetakan yang kedua, Mathba'ah Persama, 93 Achen Street, Pulau Pinang. Kitab ini baru diperoleh di Kampung Pulau Pisang, Kedah, pada 26 Jamadilawal 1425 Hijrah/14 Julai 2004 Masihi.

14. Majmu'ul La-ali lin Nisa' wal Athfaliyi, juzuk yang pertama, disele- saikan pada hari Jumaat, 5 Jamadilakhir 1350 Hijrah. Kandungan mukadimahnya menyatakan bahawa judul ini terdiri daripada sepuluh juzuk. Juzuk yang pertama, membicarakan hukum taharah dalam bentuk soal-jawab. Cetakan yang ketiga The United Press, Pulau Pinang, Jamadilakhir 1360 Hijrah. Kitab ini baru diperoleh di Kampung Pulau Pisang, Kedah, pada 26 Jamadilawal 1425 Hijrah/14 Julai 2004 Masihi.

15. Majmu'ul La-ali lin Nisa' wal Athfaliyi, juzuk ke-2, diselesaikan petang Isnin, 20 Rejab 1350 Hijrah. Kandungannya membicarakan tentang sembahyang dalam bentuk soal-jawab. Tidak terdapat nama percetakan. Dicetak pada 22 Jamadilakhir 1352 Hijrah (cetakan kedua), dinyatakan bahawa terdapat tambahan daripada cetakan yang pertama. Cetakan yang ketiga The United Press, Pulau Pinang, 3 Jamadilakhir 1360 Hijrah.

16. Tabshirah li Ulil Albab, diselesaikan tahun 1351 Hijrah. Kandungannya membicarakan tentang akidah/tauhid.

17. Hidayatul Ghilman, diselesaikan pada tahun 1351 Hijrah. Kandungannya membicarakan tentang akidah/tauhid yang ditulis dalam bahasa Arab.

18. Bunga Geti, diselesaikan pada tahun 1354 Hijrah. Kandungannya membicarakan tentang sembahyang qada atau mengganti sembahyang yang ketinggalan.

19. Nailul Maram fi ma Yujabu Husnul Khitam, diselesaikan pada hari Ahad, 6 Syaaban 1354 Hijrah. Kandungannya membicarakan tentang beberapa amalan zikir dan wirid untuk mendapatkan husnul khatimah. Dicetak oleh The United Press, dikeluarkan oleh Haji Ahmad bin Tuan Husein dengan catatan, ``Dicap risalah ini untuk mendapat khairat bagi Al-Madrasah Al-Khairiyah Al-Islamiyah, Pokok Sena, Kepala Batas, Seberang Perai.''

20. Tanbihul Ikhwan fi Tadbiril Ma'isyah wat Taslikil Buldan, diselesaikan pada tahun 1354 Hijrah. Kandungannya membicarakan tentang penghidupan dan pendatbiran pemerintahan.

PENUTUP

Gambaran ketekunan mengajar dan menulis ulama besar yang berasal dari Banjar dan Kedah yang sangat dikasihi oleh umat Islam di mana saja beliau menginjakkan kakinya. Selain itu beliau telah mewakafkan tanah miliknya di beberapa tempat beliau membina pondok pengajian, masjid, perkuburan Muslim dan lain-lain. Di antaranya yang dapat disaksikan sekarang ialah Sekolah Agama di Padang Lumat, Kedah, Sekolah Agama di Pokok Sena, Seberang Perai dan lain-lain. Tulisan ini masih ada kekurangan kerana keturu-nannya belum dapat disentuh, insya-Allah akan ditulis dalam sebuah buku yang lebih lengkap.

sumber : Klik Sini

Sunday, February 8, 2009

Pengorbanan menuntut keadilan di pihak rakyat..

Berita Negeri Perak Darul Ridzuan


Untuk mengikuti perkembangan kerajaan Pakatan Rakyat
Negeri Perak Darul Ridzuan
sila klik

Wednesday, February 4, 2009

Foto sekitar tarbiyyah Mukhayyam Pemuda PAS Zon Selatan

Natijah Taqwa..

al-Faqir ila Allah hanya menjalankan amanah sebagai Murabbi..
Ya Allah, ampunkanlah dosaku...

Gabungan Pemuda Pas Zon Selatan
(Tebrau, Pasir Gudang, Pulai, Kulai & Gelang Patah)


Memimpin Qiamullail..

Majlis Zikir di keheningan malam menjelang fajar..

Hari kedua.. Membina Ukhuwwah Islamiyyah.

Cenderahati peserta Mukhayyam..
Laungan Doa Wahdah dan salam ukhuwwah mengobarkan jiwa-jiwa pemuda Islam..
Allahu Akbar!
Syabas kepada Sdr Zaaba Ibrahim, Sdr Samsul, Sdr Bazihar
dan semua Pemuda Zon Selatan!

Foto sekitar tarbiyyah Dewan Pemuda PAS Johor

Kepimpinan DPPNJ

Sesal dahulu pendapatan...

Ya Muqallibalqulub, thabit qalbi ala diinika wa tho'atika..

Amin.. Ya Rabbal 'alamin..

Muhasabah diri.. Ya Allah.. kerdilnya diriku ini..

Kerana Mu ya Allah, si faqir ini menjalankan amanah..


Foto sekitar tarbiyyah Himpunan Unit Amal JohorMembina jati diri anggota Unit Amal Johor ke arah pemuda yang muttaqin. Qiyamullail dipenuhi dengan solat sunat tahajud, solat sunat taubat, solat sunat hajat, solat sunat tasbih, majlis zikir dan majlis ilmu tazkiyyatunnafs selepas solat subuh. Syabas diucapkan kepada "Tentera Merah" Johor! Moga-moga bermanfaat..

Ini Erdogan sebenar.

Ini Erdogan sebenar..

Satu masa dahulu, bangsa Turki telah menunjukkan keberanian mereka dengan menjadi jaguh umat Islam. Mereka membina empayar besar, Daulah atau Khilafah `Uthmaniyyah, yang berdiri ratusan tahun lamanya, menjulang panji-panji Islam. Adakah kemungkinan bangsa yang pernah menjadi jaguh Islam ini, kembali menjadi jaguh Islam. Berita hari ini menyebut bahawa Recep Tayyip Erdogan, Perdana Menteri Turki, telah bertindak keluar meninggalkan sidang Forum Ekonomi Dunia yang berlangsung di Davos, Switzerland, setelah tidak diberi peluang bercakap mengenai keganasan Tel Aviv di Gaza. Beliau sempat menempelak terroris Shimon Peres atas kekejaman yang telah dilakukan oleh Tel Aviv.


Jasa-jasa Khilafah 'Uthmaniyyah dan bangsa Turki dalam mempertahankan kedaulatan Islam bukanlah sesuatu yang mudah untuk kita lupakan. Mereka telah mengharumkan nama Islam satu ketika dahulu. Di tangan merekalah Kota Constantinople berjaya dibuka dan dimerdekakan. Maka berubahlah ia menjadi Kota Islam (Istanbul) yang sebelumnya merupakan pusat Kristian dan kemegahan Empayar Roma Timur (East Byzantine). Junjungan Nabi s.a.w. telah memuji pembuka kota Contantinople tersebut dan bala tenteranya dalam sabdaan Junjungan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Imam al-Hakim, Imam ath-Thabrani dan Imam Ahmad yang berbunyi:-


لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش

Sesungguhnya akan dibuka (yakni untuk Islam) Kota Constantinople, dan sebaik-baik raja adalah rajanya (yakni yang membukanya) dan sebaik-baik tentera adalah tentera tersebut (yakni tentera yang berjaya membuka kota tersebut). Maka jatuhlah pujian Junjungan Nabi s.a.w. kepada Sultan Muhammad ke-II yang terkenal dengan gelaran Abul Khairat Muhammad al-Fatih, sultan Khilafah 'Uthmaniyyah yang ke-7. Insya-Allah wa bi `awnihi, moga Allah beri kelapangan untuk kita tulis nanti berhubung hadits tersebut dan Sultan Muhammad al-Fatih rhm. Namun, sudah menjadi resam dunia, tiada yang kekal, khilafah tersebut akhirnya musnah.

Mudah-mudahan tidak semuanya hilang, mudah-mudahan semangat dan keberanian tentera-tentera al-Fatih untuk berjuang menegakkan Islam masih wujud dalam jiwa anak cucu, pewaris dan bangsa mereka. Moga Allah memberikan tawfiqNya, hidayahNya dan inayahNya kepada mereka dan sekalian umat ini untuk bangun semula mendaulatkan Islam.