Saturday, May 26, 2007

Memahami Tarbiyyah (14)

DAKWAH FARDIYAH

MUQADIMAH

Menyeru manusia kepada Allah swt (Ad dakwah ila Allah) adalah kewajipan setiap muslim dan muslimat di setiap masa. Terutamanya di zaman kita ini, ia menjadi satu kewajipan yang utama kerana umat Islam pada hari ini terdedah kepada serangan jahat musuh-musuh Allah swt yang bertujuan mencabut teras dakwah Islam dari jiwa umat Islam.

Menyeru manusia kepada Allah swt adalah salah satu peringkat (marhalah) yang penting dalam amal Islami yang dilakukan secara bersungguh-sungguh. Ia merupakan marhalah ta’rif (memperkenalkan), disusuli pula dengan marhalah takwin (pembentukan). Di sana terdapat dakwah ammah (dakwah umum) yang dicernakan melalui pidato, ceramah-ceramah, majlis-majlis ilmu, media seperti buku-buku, risalah-risalah, suratkhabar, majalah, kaset dan lain-lain. Di sana juga terdapat dakwah fardiyah (individu) yang juga merupakan intipati dakwah yang terpenting. Apapun dakwah fardiyah memerlukan kepada kekuatan, sokongan, semangat, iltizam dan istiqomah untuk menjayakannya.

MARHALAH DAKWAH

Melalui penelitian dan kajian terhadap masyarakat hari ini, didapati bahawa kelemahan iman dan keampuhan jiwa, tidak memahami hakikat Islam dengan sebenarnya dan serangan pemikiran adalah faktor utama yang menyebabkan kaum muslimin berada dalam suasana yang ada pada hari ini. Ia juga merupakan faktor utama yang menyebabkan musuh-musuh Allah menjadikan sebahagian kaum muslimin sebagai kuda tunggangan mereka untuk memerangi Islam.

Kebanyakan muslimin pada hari ini sibuk dengan urusan dunia dan lalai daripada beribadat kepada Allah swt dan mentaati perintahNya. Mereka seperti sekumpulan manusia yang sedang nyenyak tidur. Di sebelah mereka terdapat api yang marak menyala dan akan membakar mereka sekiranya mereka masih lagi tidur. Di kalangan manusia yang sedang nyenyak tidurk, terdapat mereka yang tidak tidur dan menyedari apa yang berlaku di sekeliling., tetapi ntidak mampu memadamkan api yang sedang membakar.

Ketika itu kewajipan mereka ialah segera membangunkan manusia yang nyenyak tiidur supaya mereka menyedari keadaan masing-masing dan menjauhkan diri daripada api. Sebarang usaha untuk memperingatkan mereka yang tidur dari bahaya api akan menjadi sia-sia, jika dilakukan sebelum mereka terjaga dari tidur. Mereka tidak akan mendengar dan mentaati peringatan itu kerana mereka sedang nyenyak tidur. Jadi mereka mestilah dibangunkan terlebih dahulu barulah diberikan peringatan. Nah, inilah yang dinamakan dakwah dan usaha kearah menyedarkan manusia dari keteleduran dinamakan usaha dakwah yang mulia.

Di dalam pengertian ini Al Imam Asy Syahid Hassan Al Banna berkata:

“Jadilah kamu ketika (menyeru) manusia seperti pokok buah-buahan; mereka membalingnya dengan batu dan dia mengugurkan buah kepada mereka”.

1. MARHALAH PERTAMA:

Iaitulah marhalah yang awal yang mewujudkan hubungan dan perkenalan dengan mad’u (ta’aruf). Di marhalah ini, anda hendaklah benar-benar merasakan kepada dirinya bahawa anda mengambil berat tentang dirinya dan bertanya khabar apabila dia tidak ada dan lain-lain. Ketika itu anda tidak membincangkan apa-apa tajuk mengenai dakwah sehingga hatinya terbuka dan bersedia memahami apa yang anda perkatakan mengenai dakwah dan mengambil pengajaran daripadanya.

Penerimaannya terhadap dakwah yang anda kemukakan adalah berkadar dengan kejayaan anda memberikan perhatian dan memenangi hatinya di marhalah ini. Sebarang percubaan untuk berbincang mengenai apa-apa tajuk dakwah sebelum melalui marhalah ini mungkin menjadi faktor penolakannya. Marhalah ini mungkin memakan masa beberapa minggu.
2. MARHALAH KEDUA:

Marhalah kedua ialah marhalah membangunkan iman yang lesu di jiwa mad’u. Di peringkat ini, perbincangan mengenai persoalan keimanan tidak perlu dilakukan secara langsung. Adalah lebih baik jika perbincangan mengenainya mengambil pendekatan secara tidak langsung seolah-olah tanpa disengajakan, dengan cara mengambil kesempatan daripada melihat burung, tumbuhan, serangga atau mana-mana makhluk Allah. Di kesempatan tersebut, perbincangan mengenai kekuasaan Allah. Di kesempatan tersebut, perbincangan mengenai kekuasaan Allah, kehalusan dan keagungan ciptaanNya dilakukan. Sebagai contohnya, dijelaskan kepada mad’u bagaimana tumbuhan tersebut tumbuh daripada bahagian-bahagian yang berlainan seperti dahan, daun, bunga, buah, warna, bau dan rasa sedangkan ia disiram dengan air yang sama dan ditanam di tanah yang sama.

Firman Allah swt:

“Begitulah perbuatan Allah swt yang membuat dengan kukuh tiap-tiap sesuatu” (An Naml : 88)

Dalam kaedah berdakwah dengan mad’u pada peringkat ini, cuba kaitkan penciptaan Allah dengan teknologi sains yang dicipta oleh ahli sains dan cerdik pandai hari ini. Mampukah manusia mencipta seekor lalat atau seekor nyamuk yang mempunyai nyawa dan habitat tersendiri? Atau adakah manusia mampu mencipta sebiji gandum yang mana apabila gandum ini disiram dan ditanam mampu menumbuhkan batang gandum? Inilah perbandingan yang nyata supaya mad’u berfikir. Allah berfirman di dalam Qur’an:

“Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langitn dan bumi seraya berkata: “Ya Tuhan kami! Tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha Suci engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka” ( Ali Imran 191)

Boleh juga dalam kaedah yang lain, naqib atau pendakwah menjelaskan kepada mad’u persoalan kemuliaan yang Allah berikan kepada anak cucu Nabi Adam (manusia); kemuliaan hasil daripada pemberian roh kepada mereka. Kebanyakan manusia alpa dan lupa terhadap kehidupan di aspek ini, dan mereka hanya hidup di aspek penciptaan mereka daripada tanah dan memenuhi tuntutan badan.

Mereka lupa dan alpa bahawa aqidah yang benar dan sejahtera adalah tuntutan asasi kepada roh; padanya terdapat kebahagiaan hidup didunia dan akhirat. Persoalan seterusnya dikaitkan dengan persoalan keimanan. Ketika persoalan ini dijiwanya, dia akan mula menilai semula kehidupannya sebelum ini (mujaraah) dia akan merasakan bahawa sekiranya dia terus berada di tahap lama; alpa, mencuaikan kewajipan, melakukan maksiat dan tidak mentaati Allah, dirinya akan terdedah kepada azab Allah di hari Akhirat; hari yang tiada tempat lari dan penyelamat. Ketika itu, dia akan mudah dipimpin dan diberi tunjuk ajar supaya berpegang teguh kepada ajaran Islam.

3. MARHALAH KETIGA

Di marhalah ini, kita hendaklah membantunya memperbaiki dirinya dengan cara mengajarnya perkara-perkara ketaatan kepada Allah dan ibadat-ibadat fardhu, membiasakan dirinya melakukannya secara berdisiplin, menjauhi maksiat dan berakhlak dengan akhlak Islam.

Kaedah dakwah dengan marhalah ini ialah hadiahkanlah mereka dengan buku-buku yang membincangkan persoalan aqidah, ibadah dan akhlak yang boleh dibaca dan difahaminya. Kemudian ajaklah mereka menghadiri majlis-majlis ilmu dan ceramah-ceramah, mengajaknya berkenalan dengan oran-orang salih dan menjauhkannya daripada oranmg-orang jahat.

Begitulah seterusnya, biah solehah (suasana yang soleh) terus dibina untuk membantu menyempurnakan keperibadian Islamnya. Kita mestilah bersabar dan ikuti perkembangan dirinya sehingga dia benar-benar teguh berada di atas jalan Islam. Ikutilah perkembangan mad’u sentiasa supaya dia sentiasa dipastikan dapat menerima perubahan. Usaha ini akan memakan masa beberapa minggu atau beberapa bulan sehingga keperibadian Islamnya benar-benar mentap tanpa mudah digoyang.

4. MARHALAH KEEMPAT

Marhalah keempat ialah menjelaskan pengertian ibadah yang syumul tanpa membataskannya kepada solat, puasa, zakat dan haji sahaja. Ia merangkumi seluruh aspek kehidupan; makan, minum, pakaian, ilmu, amal, perkahwinan, bersenam (riadhah), memelihara anak-anak dan lain-lain. Itu semua adalah ibadah kepada Allah swt apabila mencukupi dua syarat: niat kerana Allah swt dan mengikuti syariat Islam semua pekerjaan yang dilakukannya.

a. Niat Semua yang dilakukan hendaklah hanya kerana Allah semata-mata dan tidak kepada yang lain. Tujuannya adalah untuk menjadikan kita hamba kepada Allah dan merealisasaikan tujuan Allah menjadikan kita sebagai khalifah di atas muka bumi.

Oleh itu kita makan dan minum adalah supaya kita bertenaga untuk mentaati Allah dan beribadat kepadanya.Dengan itu makan dan minum kita menjadi ibadat yang akan diberi ganjaran pahala. Kita menujntut ilmu kerana untuk menjaga kepentingan kaum muslimin maka sewajarnya menuntut ilmu itu adalah ibadat yang tidak diragukan selama mana tidak bercanggah dengan tuntutan syariat. Berkahwinnya kita kerana mahu menjaga diri dari terjebak dengan maksiat dan membina rumah tangga muslim maka rumahtangga ini pasti menjadi suatu ibadat kepada diri kita.

b. menjaga syariat (mengikut landasan yang telah ditetapkan oleh Islam). Oleh kerana itu kita tidak makan melainkan yang halal sahaja. Kita tidak berpakaian melainkan yang halal dan begitulah segala aktiviti dan pekerjaan yang dilakukan. Contoh yang lain, keluar menuntut ilmu bagi seorang perempuan menjadi ibadat selagi mana ia mengikut syariat seperti berpakaian menutup aurat, tidak bercampur gaul dengan lelaki bukan mahram, berteman dan tidak menimbulkan fitnah. Begitu juga dengan kaum lelaki, bersukan dan beriadhah menjadi ibadah dengan niat yang betul dan betul cara perlaksanaannya seperti menutrup aurat dan menjaga waktu solat. Banyak contoh lain yang boleh dijadikan pekerjaan umum menjadi ibadat dan sebaliknya pula pekerjaan yang betul boleh menjadi maksiat sekiranya tidak mengikuti tuntutan Islam yang betul.

5. MARHALAH KELIMA

Dalam marhalah ini, tingkatan yang diperlukan adalah menjelaskan kepada mad’u bahawasanya tidaklah cukup hanya menjadi Islam pada diri sendiri sahaja, dengan hanya melaksanakan ibadat-ibadat yang tertentu sahaja. Sebaqliknya Islam juga adalah agama yang bermasyarakat. Islam adalah sistem hidup, pemerintahan, perundangan, daulah, jihad, dan ummah. Inilah fahaman yang betul terhadap Islam. Fahaman yang mengajar kita berbagai tanggungjawab dan kewajipan. Kita wajib melaksanakannya sebagai menyahut perintah Allah supaya masyarakat dapat dibina di atas prinsip-prinsip Islam di semua aspek kehidupan; politik, ekonomi, perundangan, kemasyarakatan dan lain-lain.

Kita juga mesti difahami bahawa di antara kewajipan kita terhadap Islam ialah berusaha dan berjuang bersunguh-sungguh supaya Islam berkuasa di muka bumi. Firman Allah Taala:

“… Sehingga tidak ada lagi fitnah dan (sehingga) agama itu hanya untuk Allah semata-mata” (Al Baqarah : 193)

Oleh itu, kita wajib menyampaikan seruan agama ini kepada manusia seluruhnya. Seseorang muslim tidak mungkin hidup sebagai muslim dengan keIslaman yang sahih dan sempurna sekiranya dia mengasingkan diri daripada saudara-saudara muslim yang lain dan tidak mempedulikan ap-a yang berlaku dan dihadapi oleh mereka (saudara-saudara muslim) di berbagai ceruk rantau di muka bumi; tekanan, gangguan, fitnah dan serangan dari musuh-musuh Allah dan musuh-musuh Islam. Rasulullah saw bersabda:

“Barangsiapa yang tidak memperdulikan urusan muslimin maka dia bukanlah dari mereka”

Disekitar pengertian ini perbincangan dilakukan sehingga melahirkan perasaan tanggungjawab umum (mas’uliyah ammah) terhadap Islam dan muslimin di dalam dirinya dan dia tidak lagi mengasingkan diri. Selepas itu dijelaskan kepadanya tuntutan marhalah dakwah Islam pada hari ini yang mewajibkan umat Islam berusaha menegakkan daulah Islam dan mengambalikan khalifah Islam yang telah diruntuhkan oleh musuh-musuh Islam.

Kita terangkan kepada mad’u betapa besarnya musibah yang dihadapi oleh dunia Islam; negara dipecah-pecahkan, umat Islam bertelagah sesama sendiri, musuh-musuh menyerang, aqidah orang-orang Islam tergugat dan digugat, masjid-masjid dirosakkan, berlakunya pencerobohan terhadap negara Islam, harta kekayaan bumi dirompak dan dirampas, dan anak-anak muslimin diracun dengan pemikiran yang liar dan akhlak yang melampaui batasan. Kesemua ini akibat dari tiadanya Daulah Islamiah. Daulah Islamiah inilah sebenarnya yang menjadi payung dan penangkis kepada serangan-serangan musuh dari pelbagai arah.

Mad’u juga perlu dijelaskan bahawa tanggungjawab menegakkan daulah Islamiah bukan hanya terletak pada bahu ulama’ dan pemimpin sahaja, bahkan ia adalah tanggungjawab setiap muslim dan muslimat yang hidup di marhalah dakwah ini. Mad’u juga perlu disedarkan tentang bahayanya umat Islam sekarang tanpa panduan dan pimpinan serta berdosanya umat Islam tanpamenegakkan Daulah Islamiah.

Kesimpulannya marhalah ini adalah permulaan kepada menanamkan benih fikrah perjuangan Isla; iaitulah usaha untuk menegakkan Daulah Islamiah yang akan mendorongnya (mad’u) memanjat tangga marhalah dakwah yang setrusnya yang seterusnya menuntut pengorbanan dan perjuangan.

6. MARHALAH KEENAM

Di marhalah ini penjelasan perlu diberikan kepada mad’u bahwasanya tidakmungkin kewajipan menegakkan daulah Islamiah ini secara fardi (sendiri); setiap muslim tidak akan mungkin dapat mengambalikan Daulah Islamiah dengan secara bersendirian. Ia perlu dijana dan dilakukan secara berkumpulan (berjemaah) / organisasi. Usaha menegakkan Islam secara berjemaah menjadi wajib kerana dengan adanya berjemaah dapatlah usaha dibangunkan untuk menegakkan Daulah Islamiah. Maka berjemaah itu hukumnya adalah wajib.

Kaedah fikah menyebut:-

“Apabila sesuatu kewajipan tidak dapat disempurnakan kecuali dengannya, maka ia menjadi wajib”

Tidak dapat dibayangkan, bagaimana sempurna Islam seseorang itu sedangkan dia hidup seorang diri tanpa melibatkan diri dengan jamaah yang bertujuan melaksanakan prinsip-prinsip Islam dan kewajipannya; prinsip dan kewajipannya yang terpenting pada masa kini ialah usaha yang berterusan dan bersungguh-sungguh untuk menegakkan Daulah Islamiah.

Ini adalah perkara pokok (asasi). Kebanyakan muslimin tidak merasakan keperluan yang darudi dalam mewujudkan jemaah, ataupun menggabungkan diri ke dalamnya. Mereka bersikap demikian kerana tidak mahu memikul tanggungjawab, ataupun lebih mengutamakan keselesaan hidup dan menjauhkan diri daripada perkara yang tidak disukai dan mungkin terpaksa dihadapi apabila dia menggabungkan diri ke dalam jemaah. Berdasarkan penjelasan betapa besarnya tanggungjawab terhadap Islam yang terpaksa dipikul dan perlaksanaan tanggungjawab ini tidak dapat disempurnakan kecuali melalui jemaah, maka mad’u akan meyakini darurinya berjemaah sekalipun terpaksa membayar denga harga yang mahal.

Dalam marhalah ini jugalah menanamkan perasaan iltizam dan istiqomah untuk terus berjuang di dalam Jemaah Islam yang mahu menegakkan Dualah Islamiah. Akhirnya mad’u akan merasa cinta dan senang dengan hidup berjemaah dan merasa bimbang takut-takut akan tergelincir dari perjuangan Islam.

7. MARHALAH KETUJUH

Di marhalah ini, akan menjawab dan meraup segala persoalan yang bermain di minda mad’u: Jemaah manakah yang perlu diikuti? Marhalah ini adalah yang terpenting tetapi ia agak sensitif. Ia memerlukan kebijaksanaan, penerangan yang jitu dan memuaskan. Ini kerana, di medan terdapat pelbagai bilang jamaah yang bergerak dan semuanya mengajak para pemuda menganggotainya. Semuanya membawa bendera Islam, mempunyai lambang-lambang dan cara-cara tersendiri untuk menarik para pemuda.

Perkara yang mesti difahami oleh setiap pemuda muslim ialah persoalan amal Islami adalah persoalan asasi dan penentu masa depan.dia mestilah teliti dalam memilih jalan perjuangan mana yang patut dilalui dan diyakini selamat. Dia tidak sepatutnya terikut-ikut atau tergesa-gesa dalam memilih jemaah yang perlu dianggotainya untuk merealisasikan prinsip-prinsip Islam. Ini kerana, dia hanya memiliki satu umur dan satu nyawa. Oleh itu, janganlah dipersiakan begitu sahaja. Sebaliknya, dia hendaklah mengkaji, berbincang, dan memperuntukkan masa dan tenaga yang mencukupi untuk mencari kepastian. Sesungguhnya ketenangan jiwa (melakukan sesuatu dengan yakin akan kebenarannya) adalah lebih baik daripada memilih jalan perjuangan yang salah dan bertindak tanpa kepastian.

Perlu diketahui oleh mad’u bahawa dalam usaha merealisasikan Daulah Islamiah, perkara pokok yang diterapkan oleh Rasulullah saw adalah pemantapan aqidah berdasarkan tuntutan al-Qur’an. Melalui madrasah inilah yang melahirkan Rijalul aqidah (pendokong-pendokong aqidah); aqidah yang mengawal diri mereka, menguasai jiwa dan perasaan mereka. Atas nama aqidah- mereka sanggup mengorbankan masa, tenaga, harta dan nyawa, kesihatan, dan pemikiran mereka. Mereka juga sanggup bertahan dan berkorban, diseksa dan dicerca, dipeangi dan dibunuh. Oleh sebab aqidah mereka yang begitu mantap dan kukuh, segala ujian dapat dihadapi dengan baik dan sabar. Maka usaha seterusnya dilakukan oleh Nabi saw adalah memepertautkan persaudaraan antara sesama mereka. Nabi saw mengambil sumpah dan baiah dalam perjuangan untuk mempertahankan Islam. Ketika itulah Allah mengurniakan kemenangan yang gemilang kerana syarat itu telah dipenuhi.

Dengan ini, Rasulullah saw telah berjaya mewujudkan kekuatan aqidah, kemudian kekuatan kesatuan, dan akhirnya kekuatan tangan dan persenjataan. Ini kerana, apabila terbentuknya kumpulan mukmin yang mantap dan bersatu, maka musuh-musuh Islam mampu dihadapi dengan jayanya.

Namun sebelum terbentuknya kumpulan mukmin yang mantap dan bersatu iaitu ketika bilangan kaum muslimin yang sedikit, Rasulullah saw berpesan supaya mereka bersabar menempuh dugaan dan tetap bersama kebenaran yang mereka imani, serta berterusan menyampaikan dakwah Islam kepada orang lain. Baginda tidak meminta mereka menghadapi kebatilan dengan menggunakan kekuatan.

Oleh itu jamaah yang melalui jalan yang sama (dilalui oleh Rasulullah saw) semestinya menjadi pilihan untuk dianggotai dan didukungi. Mana-mana jemaah yang tidak memberikan perhatian kepada persoalan tarbiah dan persediaan, mengatasi keutamaan kepada persoalan kesatuan dan hubungan, dan juga mengatasi keutamaan kepada persoalan penggunaan kekuatan, maka ia adalah jemaah yang memperjudikan nasib dan masa depannya, dan membahayakan amal Islami. Oleh itu, usaha untuk memegang tampuk kekusaaan menggunakan kekuatan dengan mengabaikan tarbiyah dan kesatuan, ataupun parti-parti politik yang mengabaikan tarbiyah adalah uaha yang merbahaya. Malah mamapu melumpuhkan amal Islami sebelum ia lahir dan berkembang subur secara tab’ie untuk membentuk kumpulan yang mantap (Qaedah Sulbah). Sesungguhnya pembinaan dimulakan dari asas (tapak), bukannya dari puncak (atas).

Mad’u juga mesti dijelaskan bahawa Jemaah yang hendak dianggotai dan didukungi mestilah jemaah yang mengambil Islam secara syumul dan menyeluruh; aqidah, ibadat, akhlak, perundangan, pemerintahan, jihad dan seluruh aspek kehidupan. Ia tidak boleh mementingkan beberapa aspek dan meninggal aspek yang lain dengan alasan keselamatan atau apa-apa sebab yang lain.

Mad’u juga mesti dijelaskan bahawa Jemaah yang perlu dianggotai itu mestilah yang memiliki kemampuan di peringkat antarabangsa. Ini kerana mereka mempunyai faktor-faktor pembinaan kumpulan yang mantap (qaedah Sulbah) untuk Daulah Islamiah Alamiah (Negara islam Sejagat), bukan hanya sekadar pemerintahan setempat di mana-mana negara.

Jemaah yang berpengalaman dan terbukti mampu menghadapi tribulasi adalah jemaah yang paling layak untuk diyakini kemampuannya mencapai matlamat, mendatangkan hasil dengan segera dan pandai menggunakan masa dan tenaga sebaik mungkin. Kefahaman dan tindak tanduknya pula jauh daripada kecuaian dan keterlaluan, jauh daripada penyelewengan dan menjuzuk-juzukkan (ambil daripada bahagian dan tinggalkan beberapa bahagian), selari dengan petunjuk Rasulullah saw dan salafussalih.

Jemaah tersebut juga mestilah jemaah yang tersusun rapi dan bersatupadu serta berjalan mengikut perancangan yang rapi. Ia bukanlah Jemaah yang kucar kacir (perjalanannya tidak menguikut peraturan) atau bergerak secara bidan terjun tanpa perancangan dan penyusunan.

Mad’u juga mestilah dijelaskan bahawa perpecahan dan pengagihan tenaga kepada kumpulan-kumpulan kecil adalah satu kesalahan dan merbahaya. Pada dasarnya, sesiapa yang ingin menyumbang untuk Islam hendaklah bergabung dengan Jemaah yang mempunyai ciri-ciri yang telah disebutkan di atas. Dia tidak boleh mengangkat bendera baru ataupun membantu Jemaah baru yang setahun jagung pengalamannya. Ini dilakukan supaya dia tidak membantu usaha-usaha memecah-memecahkan tenaga dan usaha. Dia juga tidak boleh memisahkan diri daripada Jemaah Besar yang berpengalaman kecuali apabila dia mendapati jemaah tersebut pada keseluruhannya terdapat kefasikan atau kesesatan.

Secara ringkas, mad’u perlu dijelaskan tentang beberapa ciri jemaah yang perlu diikuti:-
  • Jemaah yang mengutamakan persoalan aqidah (tarbiyah) dan juga kesatuan Ukhwah melebihi persoalan tenaga dan kekuatan.
  • Jemaah yang mengutamakan persoalan Islam secara syumul mesrangkumi aqidah, ibadah, akhlak, perundangan, pemerintahan, jihad, politik, ekonomi, pendidikan dan lain-lain
  • Jemaah yang terbukti memiliki kemampuan di peringkat antarabangsa melalui pengalaman-pengalamannya yang tersendiri
  • Jemaah yang telah mempunyai pengalaman-pengalaman lampau dalam aspek mehnah dan tribulasi.
  • Jemaah Besar yang ramai keanggotaannya – lebih besar lebih kekuatan serta lebih lama penubuhannya asalkan mengikut syarat 1 dan 2 di atas.
  • Jemaah yang tersusun rapi dan bersatupadu serta berjalan mengikut perancangan yang rapi dan bukan jemaah yang kucar kacir (tidak mengikut peraturan)
  • Jemaah yang tidak menggalakkan perpecahan dan pengagihan tenaga kepada kumpulan yang lebih kecil kerana ia boleh menyebabkan perpecahan dan berbilang-bilang jemaah.

Tips untuk keberkesanan Dakwah Fardiyah

1. Hendaklah bersungguh-sungguh, memberikan perhatian, mengikuti perkembangan dan membuat penilaian setelah dakwah Fardiyah dilakukan dalam tempoh tertentu.

2. Pelaksana hendaklah mengetahui uslub, kaedah dan pengertian tentang kesemua kaedah atau marhalah ini.

3. Hendaklah dilaksanakan marhalah-marhalah ini dengan secara tertib dan tidak melanggar adab dan batasan.

4. perbincangan dengan pelaksanaan dakwah fardiyah mengenai ketujuh-tujuh marhalah dan perkara yang berkaitan dengannya seperti dalil atau faktor-faktor yang membantu mad’u menerimanya amat baik dilakukan. Ini adalah untuk memudahkan tugas daie ketika berhadapan dengan mad’u.

5. selain daripada menjelaskan kesucian jalan dakwah dan semua tuntutan, usaha perlu dilakukan untuk menghilangkan keraguan dan kesamaran terhadap amal Islami., tuntutan-tuntutannya dan aktivis-aktivisnya juga mesti dilakukan.

6. Berikan contoh kejayaan dan kebaikan bagi mereka yang menyahut seruan dakwah ini dan bahaya serta dosa bagi mereka yang menolaknya.

7. Para daie mestilah sentiasa tolong menolong dan nasihat menasihati sesama mereka dalam menghadapi cabaran dan rintangan.

8. Hadiahkan mad’u dengan buku-buku dan risalah-risalah yang dapat menggalakkan mereka dengan Islam.

9. keberkatan, taufiq dan penghasilan adalah berkadar dengan keikhlasan, kesungguhan, berlapang dada dan kesabaran.

10. dakwah fardiyah dapat mewujudkan hubungan dan ikatan dengan mad’u. Ini berbeza dengan dakwah am seperti majlis ceramah dan majlis ilmu.

11. dakwah fardiyah adalah dakwah yang praktikal; berdasarkan kepada pengalaman dan pemerhatian.

12. Dakwah fardiyah mendorong para daie menjadi contoh teladan yang baik kepada manusia.

RUJUKAN

1. Dakwah Fardiah. Mustafa Masyhur. Pustaka Salam: Kuala Lumpur, 2001

2. Silibus Usrah umum Peringkat 1. Khairul Rijal bin Arshad. 2001

3. Manhaj Daurah Tadribiyah. Dewan Ulamak PAS Pusat. 2003

Sesejuk Wajah Tuan Guru...

Boleh dijadikan wallpaper di laptop sahabat-sahabat..

Respon terhadap Tulisan Sohibus Samahah Dr. Asri Zainal Abidin.

ENGGAN JAWAB SALAM GURIS WAJAH ISLAM
Oleh : Syed Noor Muhammad Syed Jamal Trengganu


Saya merujuk kepada tulisan Mufti Perlis, Dr Mohd Asri Zainul Abidin yangdisiarkan di Berita Harian pada 24 Mac 2007 di bawah tajuk ‘Enggan JawabSalam Guris Wajah Islam’.

Saya seperti terpanggil untuk memberi respons terhadap isu yang dibangkitkan. Terdapat beberapa kekeliruan yang timbul dari tulisan beliau walaupun dikatakan ia dipenuhi fakta dan hujah untuk membuktikan bahawa hukum memberi salam kepada bukan Islam adalah harus bahkan wajib.

Yang agak menyedihkan ialah tulisan beliau telah dimulai dengan sindiran sinis terhadap golongan yang tidak sependapat dengan beliau dan dilabel sebagai golongan agama konservatif yang jumud.

Kita hairan dengan tuduhan seperti ini kerana dalam tulisannya, Dr Mohd Asri sendiri tidak menafikan perbezaan pendapat para ulama’ mengenai masalah ini. Sebelum saya melanjutkan tulisan ini, saya membawa sebuah hadis Nabi(sallallahu ‘alaihi wasallam) yang maksudnya;

“Dari Wabisat bin Ma’bad(radiallahua’anh) katanya: Aku datang kepada Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam lalu ia bertanya; Kamu datang bertanya dari hal kebaikan? Aku menjawab: Ya! Ia berkata: Mintalah fatwa dari hatimu. Kebaikan itu ialah apa yang mententeramkan dirimu kepadanya dan mententeramkan hati. Dan dosa itu ialah apa bergetar dalam hati dan ragu dalam dada, sekalipun manusia yang berfatwa telah memberi fatwa kepadamu.” (Hadis Ahmad dan ad-Darimi dengan sanad ‘hasan’)

Dalam membuktikan keharusan atau kewajipan menjawab salam bukan Islam, Dr Mohd Asri telah memetik pandangan al-Imam Ibn Qayyim (rahimahullah) dan membahaskan hadis-hadis Nabi (sallallahu ‘alaihi wasallam) dan beberapa ayat suci al-Qur’an.

Saya nyatakan semula hadis-hadis tersebut bagi tujuan rujukan dan perbahasan. HADIS Pertama: Riwayat Ibrahim al-Nakha’i dan ‘Alqamah Kata al-Auza’i,

“Jika engkau memberi salam kepada mereka (Yahudi dan Kristian), telah pun memberi salam kepada mereka golongan soleh. Jika engkau tidak memberi salam kepada mereka, telah pun tidak memberi salam kepada mereka golongan soleh yanglain”. (Zad al-Maad, 2/425-426).

Kedua: “Nabi (sallallahu ‘alaihi wasallam) lalu dalam satu majlis yang bercampur antara Muslim, musyrikin penyembah berhala dan Yahudi, lalu baginda memberi salam untuk mereka semua.” (Ibid)

Ketiga: Kata-kata Ibn Abbas “Jawablah salam sama ada Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ini kerana Allah berfirman (maksudnya dari surah an-Nisa’ ayat 86) “Dan apabila diberikan penghormatan dengan sesuatu ucapan hormat, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah ia (dengan cara yang sama). Sesungguhnya Allah sentiasa menghitung tiap-tiap sesuatu.” (Bukhari dalam Al-Adab al-Mufrad dengan sanad ‘hasan’, Bab Menjawab Salam Kafir Zimmi)

Keempat: Abu Musa al-Asya’ri menulis surat kepada seorang paderi lalu memberi salam dalam surat itu. Maka dia ditanya: Adakah engkau memberi salam kepadanya, sedangkan dia kafir? Jawab Abu Musa: “Dia telah menulis surat kepadaku dengan memberi salam, maka aku pun menjawabnya”. (Ibid, Bab Apabila Kafir Zimmi Menulis Surat Dengan Memberi Salam, Maka Dijawab Salamnya).

AL-QUR’AN Pertama: Surah al-Nisa’ ayat 86 (maksudnya) “Dan apabila kamu diberikan penghormatan (huyyitum) dengan sesuatu ucapan hormat, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah ia(dengan cara yang sama). Sesungguhnya Allah sentiasa menghitung tiap-tiap sesuatu.”

Kedua: Surah al-Mumtahanah ayat 8-9 (maksudnya) “Allah tidak melarang kamu daripada berbuat baik dan memberi sumbangan harta kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu kerana agama (kamu), dan tidak mengeluarkan kamu dari kampung halaman kamu; sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu daripada menjadikan teman rapat orang-orang yang memerangi kamu kerana agama (kamu), dan mengeluarkan kamu daripada kampung halaman kamu, serta membantu (orang lain) untuk mengusir kamu, dan (ingatlah) sesiapa yang menjadikan mereka teman rapat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.”

Dalam menghuraikan ayat surah al-Mumtahanah ini Sheikh Al-Albani(rahimahullah) menyebutnya dalam bentuk qiyas; “Tidak syak lagi, jika seseorang di kalangan mereka memberi salam dengan menyebut secara jelas as-salamu’alaikum, lalu kita menjawabnya sekadar wa’alaika, adalah sesuatu yang tidak adil dan meninggalkan sikap baik. Ini kerana kita menyamakan antara dia dengan orang yang mengucapkan as-saamu ‘alaikum (kemusnahan keatas kamu). Inilah kezaliman yang nyata”.

Daripada fakta-fakta di atas, Dr Mohd Asri membuat kesimpulan, “... Maka menjawab salam bukan Islam di zaman ini adalah satu kewajipan dari segi nas dan tanggungjawab dakwah.”


ULASAN DAN PERBAHASAN

1. Dalam membahaskan dalil-dalil di atas, kita hendaklah mengikut kaedah dan usul al-Qur’an dan hadis yang betul.

Dari segi matan (teks) al-Qur’an dan hadis yang dijadikan dalil tidak ada satu pun bukti bagaimana bentuk penghormatan atau salam diterangkan. Maka, di sinilah punca perselisihan dikalangan para ulama’.

Di dalam tulisan Dr Mohd Asri sendiri tidak menyatakan bagaimanakah ucapan yang diharuskan untuk memberi dan menjawab salam bukan Islam. Kita ingin bertanya bagaimanakah bentuk dan caranya berdasarkan nas al-Qur’an dan hadis itu?

Adakah ianya hanya ucapan ‘selamat pagi’ atau ‘selamat sejahtera’ dan adakah boleh kita memberi salam dengan kalimah assalamu ’alaikum, assalamu ‘alaikum warahmatullah atau assalamu‘alaikum warahmatullahhi wabarakatuh’?

2. Terdapat hadis-hadis yang menunjukkan larangan memberi dan menjawab salam kepada orang bukan Islam seperti berikut:

Pertama:
Dari Abu Hurairah (radiallahua’anh) Rasulullah (sallallahu ‘alaihiwasallam) bersabda yang maksudnya; “Janganlah memulakan ucapan salam kepada Yahudi dan Nasrani dan jika kamu bertemu dengan mereka di perjalanan, tolaklah mereka ke arah sudut yang sempit”. (Hadis Muslim)

Kedua:
Dari Qatadah, dari Anas bin Malik (radiallahua’anh) bahawa sahabat Nabi (sallallahu ‘alaihi wasallam) telah bertanya kepada baginda: “Bahawa ahli kitab (Yahudi dan Kristian) memberi salam kepada kami, maka bagaimana kami membalasnya? Baginda menjawab: Jawablah dengan ucapan wa’alaikum”. (Hadis Muslim, Abu Daud, an-Nasai dan Ibn Majah)

Hadis di atas jelas menyatakan bahawa orang Islam tidak boleh memulakan salam kepada Yahudi, Kristian dan orang-orang Musyrikin. Ucapan salam menumbuhkan perasaan kasih sayang, tetapi berkasih sayang di antara orang kafir adalah dilarang sama sekali.

Al-Qur’an menyebutkan bahawa, “Kamu tidak akan mendapati kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan RasulNya...” (al-Mujaadilah, ayat 22).

Sebagai gantinya, ucapan yang menjadi kebiasaan boleh digunakan. Para ulama’ bersetuju bahawa cara yang dibolehkan menjawab salam orang bukan Islam hanyalah sekadar menyebut ucapan “wa’alika” atau “wa’alaikum” dan ia hendaklah dikhususkan kepada kafir zimmi sahaja. (Tafsir al-Mazhari,2/175)

Ketiga :
Tidak dinafikan daripada hadis-hadis yang dijadikan hujah oleh Dr Mohd Asri seakan-akan ada bukti keharusan memberi dan menjawab salam kepada bukan Islam tetapi malangnya ia terlalu umum dan menimbulkan pelbagai tafsiran.

Setiap yang umum memerlukan bukti yang jelas bagi menjadikan ianya khusus. Apabila tiada bukti yang jelas, maka kita perlu melihat kepada hadis lain yang menerangkan maksud tersebut.

Ini adalah petunjuk yang benar bagi mengelakkan fatwa yang mengelirukan.

Keempat :
Hadis yang menunjukkan Nabi (sallallahu ‘alaihi wasallam) memberi salam kepada satu majlis yang bercampur di antara Muslim dan orang kafir sebenarnya salam itu ditujukan kepada orang Islam yang ada di majlis tersebut.

Kefahaman ini sejajar dengan maksud hadis Nabi (sallallahu‘alaihi wasallam) yang melarang kita memulakan salam kepada bukan Islam seperti mana hadis yang diriwayatkan oleh Muslim di atas.

Berdasarkan riwayat dari Ibn Abbas (radiallahua’anh) yang menyuruh orang Islam menjawab salam orang kafir dari kalangan Yahudi, Kristian dan Majusi, pertamanya riwayat ini tidak menerangkan bagaimanakah caranya. Jika benar sekalipun riwayat ini boleh dijadikan hujah, kita hendaklah menilainya berdasarkan satu kaedah bahawa apabila amalan sahabat (radiallahua’anh)bertentangan dengan sabdaan Nabi (sallallahu ‘alaihi wasallam) yang berbentuk perintah, maka hadis perintah hendaklah didahulukan dan diutamakan.

Kelima :
Ayat 86 surah an-Nisa’ yang menjadi dalil boleh menjawab salam dengan cara yang lebih baik atau cara yang sama hendaklah difahami bahawa ia merujuk kepada ucapan salam sesama Islam.

Mengikut usul al-Qur’an,ayat-ayat seperti ini perlu ditafsir seperti berikut:-

Pertama:
Apakah kewujudan hukum memberi salam kepada bukan Islam di dalam ayat tersebut bersifat ibāratun nash (hitam putih nas) atau dalālatun nash (petunjuk nas) atau isyāratun nash (isyarat nas)?

Dan kalau ia wujud, adakah ia mutabaqah atau tadammuni atau al-iltizam sahaja?

Kedua:
Perkataan penghormatan yang digunakan dalam ayat 86 surah al- Nisa’ adalah ‘tahiyyah’ (waizaa huyyitum bitahiyyatin).

Perkataan ini berasal dari ucapan atau doa orang-orang Arab di antara sesama mereka sebelum datangnya Islam seperti ucapan ‘hayyakallah’ (moga panjang umur) atau seumpamanya.

Apabila Islam datang, ucapan seperti ini telah dilarang dan diganti dengan ucapan salam yang hanya diucapkan sesama Islam. (Tafsiral-Mazhari, 2/175 )

Seterusnya, saya ingin bertanya apakah perkataan “tum” (kamu) dalam konteks ayat tersebut merujuk kepada ‘nau’iyyah’, ‘jinsiyyah’ atau ‘istighraqiyyah’?

Ayat ini sebenarnya merujuk kepada ‘nau’ iyyah’ kerana perbuatan Nabi (sallallahu ‘alaihi wasallam) yang tidak memberi salam kepada bukan Islam.

Dalil-dalil yang yang ada tidak mencukupi bagi ianya merujuk kepada ‘jinsiyyah’ atau pun ‘istighraqiyyah’.

Keenam :
Tafsiran Syeikh Al-Albani (rahimahullah) terhadap ayat 8-9 surah al-Mumtahanah juga kurang tepat dan agak mengelirukan. Sebagaimana yang disebut dalam kitab-kitab tafsir, ayat ini sebenarnya mempunyai asbābun nuzul (sebab kenapa ayat itu diturunkan) yang tersendiri dan tiada langsung berkaitan dengan hukum memberi dan menjawab salam kepada orang bukan Islam.

Kaedah qiyas yang dilakukan oleh al-Albani berhubung menjawab salam bukan Islam juga menyimpang dan tersasar. Pandangan Syeikh al-Albani atau sesiapapun tidak semesti menjadi hujah yang benar melainkan pandangan mereka menepati kaedah dan disiplin ilmu yang diterima dan disepakati oleh ahli-ahli ilmu yang berautoriti dan berkelayakan.

Ketujuh :
Memberi salam bermakna kita mendoakan seseorang. Memberi dan menjawab salam ada hubung kaitnya dengan urusan pahala. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah (radiallahua’anh) yang bermaksud: “Seorang lelaki melintasi Rasulullah (sallallahu ‘alaihi wasallam) sewaktu baginda duduk bersama beberapa orang yang lain dan berkata “Salaamu‘alaikum (salam sejahtera ke atas kamu). Rasulullah bersabda: Dia mendapat sepuluh kebaikan (ganjaran). Lelaki lain melintas dan berkata: Salaamu‘alaikum warahmatullah (salam sejahtera ke atas kamu dan dengan rahmat Allah). Rasulullah bersabda: (Dia akan mendapat) dua puluh kebaikan. Lelaki lain melintas dan berkata “Salaamu ‘alikum warahmatullahi wabarakatuh” (salam sejahtera ke atas kamu dan dengan rahmat Allah dan berkat daripada Allah). Rasulullah bersabda: (Dia akan mendapat) tiga puluh kebaikan.” (Hadis Bukhari, al-Nasaai dan Ibn Hibban)

Persoalannya, adakah doa orang bukan Islam diterima di sisi Allah (subhanahu wata’ala)? Dan bagaimana pula kedudukan doa kita kepada orang bukan Islam tersebut?

Bagaimana pula maksud hadis yang diriwayatkan olehAbu Hurairah (radiallahua’anh) di atas dapat disesuaikan bagi menentukan peringkat-peringkat pembahagian pahala dalam hal seperti ini?

Semuanya itu memerlukan penjelasan. Dalam al-Qur’an, Allah (subhanahu wata’ala) berfirman yang maksudnya:

“..Dan tiadalah ibadah dan doa permohonan orang-orang kafir itu melainkan dalam kesesatan” (Surah ar-Ra’d ayat 14)

Kelapan :
As-Salaam adalah di antara nama-nama Allah yang Mulia. Malahan, salah satu daripada nama syurga juga merujuk kepada kalimah as-Salam iaitu Darulas-Salam (rumah yang sejahtera).

Ucapan salam ini adalah ucapan penghormatan dari Allah (subhanahu wata’ala) kepada hamba-hambanya yang berjaya di dalam syurga nanti. Ucapan ini juga diucapkan oleh para malaikat, para rasul, para penghuni syurga dan di kalangan orang-orang yang beriman di muka bumi ini.

Ucapan yang semulia itu tidak sepatutnya diguna secara sewenang-wenangnya kerana dibimbangi boleh dipermain-mainkan oleh orang yang tidak bertanggungjawab.

Kata guru saya, jika bukan Islam memberi salam, jawablah ‘hadakallah’ (moga Allah beri petunjuk kepada kamu (masukIslam)).

Pengalaman saya apabila disebut perkataan ini, mereka tidak berani menyebutnya lagi kerana sebenarnya mereka tidak berminat pun kepada Islam.

Allamah Ibn Abidin (rahimahullah) menyatakan bahawa boleh dijawab salam bukan Islam dengan ucapan ‘assalamu ala man ittaba’a al-huda’ (sejahtera keatas mereka yang telah diberi petunjuk) (Radd Mukhtar ala al-Durral-Mukhtar, 6/412)

Kesembilan :
Berhubung dengan keharusan menjawab salam orang bukan Islam yang tergolong dalam kafir zimmi, kita ingin bertanyakan kepada Dr Mohd Asri apakah tafsiran beliau terhadap kafir zimmi dan kafir harbi serta apakah ciri-ciri mereka yang sebenarnya?

Berdasarkan maksud surah Mumtahanah ayat8-9 di atas dan surah Ali Imran ayat 28, kafir zimmi sekurang-kurangnya perlu memenuhi ciri-ciri berikut:-

(a) Orang kafir yang tinggal di negara Islam di atas kebenaran pemerintah Islam,
(b) Kafir yang tidak terlibat secara langsung dalam urusan politik kerajaan Islam, dan
(c) Kafir yang tunduk dan patuh di bawah sistem perundangan kerajaan Islam Mereka dikenali dengan kafir zimmi kerana bersetuju membayar jizyah kepada negara Islam yang memelihara dan melindungi kehidupan, kehormatan dan harta benda mereka.

Persoalannya, apakah orang bukan Islam di negara ini menepati ciri-ciri tersebut? Kita sedia maklum, mereka terlibat secara langsung dalam urusan pemerintahan dan mempunyai hak yang sama seperti orang Islam dalam merebut kuasa politik.

Berdasarkan perlembagaan, mereka juga boleh memerintah dan boleh menjadi ketua negara. Mungkin ada yang beralasan mereka tidak semua seperti itu, tetapi saya katakan mereka semuanya sama dari sudut perundangan dan di dalam menuntut hak.

Janganlah kerana satu atau dua peristiwa apabila kita menjawab salam bukan Islam menyebabkan orang bukan Islam itu menganut Islam maka kita terus meninggalkan nas-nas yang jelas wujudnya larangan tersebut semata-mata diatas alasan mahu melihat imej Islam lebih cantik.

Sebenarnya masih banyak lagi cara lain yang boleh kita berikan penghormatan kepada mereka sebagai ganti ucapan salam itu. Bukankah bahasa ini luas?

Monday, May 21, 2007

Mat Rempit??.. Haruskah kami turun padang??..

Ayohlah wahai sahabat-sahabatku ulamak muda!..
mereka juga perlukan tarbiyyah...
lihat kehidupan mereka..
kasihanilah mereka..
mereka juga perlukan tarbiyyah daripada kita..

AKSI MAT REMPIT









MAT REMPIT JUNIOR (PELAPIS)





WAKIL RXZ



WAKIL SKUTER




WAKIL EX-5



WAKIL HONDA CUP 70


WAKIL VESPA PUN ADA..


WAKIL CHERAS


WAKIL KL


WAKIL PUCHONG


WAKIL TERENGGANU



WAKIL MUAR




WAKIL KEDAH..


WAKIL TENGKORAK.. KENAPA?, TAK PECAYA EH?..


WAKIL UTARA


SUARA HATI MAT REMPIT..



RELA KU REMPIT


TENGOKLAH PUAS-PUAS.. TAPI JANGAN DIBUAT CONTOH!
FIKIRKANLAH SESUATU UNTUK MENANGANI MASALAH INI..
BUKANKAH ANTARA AGENDA KITA IALAH MENARIK GOLONGAN "SAHABAT MOTOR"!..
ULAMA MUDA JUGA ADA PERANANNYA.. OLEH ITU, BERILAH SUMBANGAN KITA..
MEREKA MEMERLUKANNYA DAN SEDANG MENANTIKANNYA..

Friday, May 18, 2007

Memahami Tarbiyyah (13)

TAHALUF DALAM ISLAM

MUQADDIMAH

Tahaluf ialah perjanjian persefahaman bagi bekerjasama dan bantu-membantu untuk menghadapi lawan.

Persefahaman ini berlaku di kalangan sesama Islam seperti yang dilakukan oleh Rasulullah s.a.w. dengan Aus dan Khazraj yang membawa kepada penyatuan umat di bawah panji-panji dan tertegaknya negara Islam.

Hal ini juga berlaku dengan kumpulan bukan Islam seperti persefahaman dengan Bani Hasyim dan Bani Abdul Mutalib yang berlaku sebelum hijrah dan persefahaman dengan kabilah Khaza’ah selepas “Perjanjian Hudaibiyah”.

Rasulullah s.a.w. mengiktiraf half al-fudul yang berlaku pada zaman jahiliyah apabila terbentuk satu persefahaman menentang kezaliman. Perkara ini terjadi setelah seorang lelaki dari kabilah Zubaid dizalimi oleh Aas bin Wa’il, lalu dia meminta pertolongan.

Akan tetapi tidak ada yang sanggup untuk menolongnya, lalu beberapa orang daripada bangsawan Makkah yang bersimpati dengannya telah mengadakan persefahaman di rumah Abdullah bin Jad’an untuk menentang kezaliman tersebut.

Berhubung dengan peristiwa ini, Rasulullah s.a.w. telah bersabda, maksudnya: Daripada Talhah bin ‘Abdullah bin ‘Auf, bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda: “Sesungguhnya aku telah menyaksikan di rumah Abdullah bin Jad’an satu pakatan yang aku amat suka kepadanya seperti saying kepada unta merah (barang yang sangat berharga), kalau aku diajak kepadanya di zaman silam nescaya aku menyahutnya.” (Riwayat Ibnu Ishaq)

Oleh itu, tahaluf telah menjadi suatu perkara yang berlaku dalam perjalanan Harakah Islamiyah menurut keperluan dan cabaran yang berlaku pada zaman masing-masing. Satu kajian yang mendalam perlu dibuat dan dibincangkan dengan teliti agar langkah yang diambil tidak bercanggah deng prinsip Islam yang mesti ditegaskan dalam semua keadaan.

Hukum Tahaluf

Tahaluf diizinkan oleh syariat berdasarkan kepada syarat-syaratnya.Untuk memahami syarat-syaratnya, hendaklah dikaji perbezaan di antara tahaluf yang dilangsungkan oleh Rasulullah s.a.w. dan ditolaknya.

Syarat-syarat Tahaluf

1.Membawa maslahah dan tidak mengikat sehingga menjejaskan prinsip

Dalil-dalilnya ialah:

a) Hubungan Rasulullah s.a.w. dengan keluarganya dari kalangan Bani Hasyim dan Bani Abdul Mutalib, khasnya Abu Talib. Walaupun mereka tidak menganut Islam, tetapi mereka mempertahankan Rasulullah s.a.w. sehingga sanggup berkorban apa sahaja.

Tetapi pernah Abu Talib membuat satu kenyataan seolah-olah supaya Rasulullah s.a.w. bertolak-ansur dalam perkara prinsip, lalu dengan tegasnya Rasulullah s.a.w. bersabda yang bermaksud:

“Wahai bapa kesayanganku, demi Allah, kalau mereka meletakkan matahari di sebelah kananku dan bulan di sebelah kiriku agar aku meninggalkan urusan ini (menegakkan Islam), nescaya aku tidak akan meninggalkannya sehinggalah Allah memberi kemenangan kepada agamaNya atau aku mati kerananya.”

Akhirnya Abu Talib dan keluarganya kecuali Abu Lahab, mengambil keputusan untuk mempertahankan Rasulullah s.a.w.

b) Hubungan Abu Bakar al-Siddiq r.a. dengan Ibn Daghnah yang bersedia untuk memberi perlindungan kepada beliau dibatalkan. Hal ini terjadi apabila Ibn Daghnah mensyaratkan kepada Abu Bakar supaya jangan beliau membaca al-Quran di luar rumah kerana bimbang boleh mempengaruhi orang lain kepada Islam. Contoh maslahat yang diizinkan: a.Ke arah kedaulatan Islam dan pelaksanaan syariatnya.

Dalam situasi kegagalan idealogi-idealogi asing dan kebuntuannya menyelesaikan masalah, terdapat kumpulan orang- orang Islam yang jahil dan terjebak ke dalam idealogi bukan Islam dan kumpulan orang bukan Islam yang memberi kesempatan kepada perlaksanaan Islam, maka mestilah diadakan hubungan dengan mereka ke arah dalam memberi sokongan kepada perjuangan kita dalam pilihanraya, dalan persidangan dewan dan sebagainya, dengan syarat mereka bersedia untuk menerima kepimpinan Islam, mengakui kedaulatan dan perlaksanaan dengan sepenuhnya dan kita tidak memaksa mereka untuk menganut Islam (tetapi mengambil peluang memperkenalkan Islam kepada mereka).

Dalilnya ialah perjanjian Rasulullah s.a.w. di Madinah dengan orang-orang Yahudi.

a. Menentang kezaliman, penyelewengan dan keruntuhan moral

Apabila perkara ini merupakan perkara-perkara yang dirasai kesan dan akibatnya kepada semua golongan, termasuk golongan bukan Islam, maka boleh diadakan persefahaman dalam perkara ini.

Contohnya, bekerjasama di dalam usaha mendesak pembebasan tahanan dan sebagainya kerana Rasulullah s.a.w. mengiktiraf half al-fudul serta mengakui pakatan dan persefahaman golongan yang menentang perjanjian pemulauan ke atas keluarga Rasulullah s.a.w. walaupun mereka tidaklah sampai ke peringkat mengakui kedaulatan Islam.

Dan sabda Rasulullah s.a.w., maksudnya: Diriwayatkan daripada Jabir r.a. katanya: Dua orang anak muda yang mana salah seorang di antaranya dari kaum Muhajirin dan seorang lagi dari kaum Ansar sedang bertengkar.Seorang dari kaum Muhajirin atau mungkin juga beberapa orang dari kaum Muhajirin berteriak: Wahai orang Muhajrin! Manakala kaum Ansar berteriak: Wahai orang Ansar! Setelah mendengar suasana begitu Rasulullah s.a.w keluar dan bersabda: Ada apakah panggilan seperti Jahiliyah ini? Mereka menjawab: Tidak ada apa-apa wahai Rasulullah. Hanya ada dua anak muda sedang bertengkar di mana salah satu dari keduanya berusaha memukul bahagian tubuh yang satunya. Rasulullah s.a.w bersabda: Kamu tidak perlu menyembunyikan persoalan. Seharusnya kamu menolongnya baik yang zalim mahupun yang dizalimi. Terhadap yang zalim, maka hendaklah beliau mencegah kezalimannya. Sesungguhnya itu bererti telah menolongnya. Manakala terhadap yang dizalimi hendaklah beliau membelanya." (Riwayat Muslim)

2.Mengakui kepimpinan Islam dan tidak menjejaskan matlamat perjuangan

Dalilnya:

a) Rasulullah s.a.w. telah menangguhkan tahaluf dengan Bani Syaiban apabila mereka tidak bersedia untuk bersama-sma menegakkan negara Islam dan mempertahankannya. Hal ini terjadi apabila Bani Syaiban menyatakan ketidaksanggupan untuk berhadapan denga Parsi tetapi hanya sanggup menghadapi kabilah Arab sahaja.

b) Rasulullah membatalkan cadangan untuk bertahaluf dengan Bani ‘Amir apabila mereka mahu berkongsi jawatan kepimpinan negara tanpa menerima Islam.

3.Tidak berwala’ kepada musuh dan tidak redha dengan pegangan mereka

Di antaranya ialah mengakui kepimpinan orang-orang bukan Islam dan bertahaluf dengan musuh-musuh Islam untuk memerangi orang-orang Islam. Firman Allah s.w.t., maksudnya:

“Janganlah orang-orang yang beriman mengambil orang-orang kafir menjadi teman rapat dengan meninggalkan orang-orang yang beriman.Dan sesiapa yang melakukan (larangan) yang demikian maka tiadalah ia (mendapat perlindungan) dari Allah dalam sesuatu apapun, kecuali kamu hendak menjaga diri daripad sesuatu bahaya yang ditakuti dari pihak mereka (yang kafir itu). Dan Allah perintahkan supaya kamu beringat-ingat terhadap kekuasaan diriNya (menyeksa kamu). Dan kepada Allah jualah tempat kembali.” (Ali ‘Imran: 28)

Berwala maknanya menjadikan sebagai pemimpin, teman yang akrab, pelindung atau penolong. Keadaan takut adalah darurat. Kesetiaan dalam keadaan itu dilahirkan secara zahir, tetapi hatinya tidak redha di samping berusaha untuk membebaskan diri dengan merancang bagi meneruskan perjuangan dengan berhijrah dan sebagainya.

Muwada’ah

Di sana terdapat satu persefahaman secara sementera waktu dengan golongan yang bermusuh kerana maslahah. Persefahaman ini dinamakan muwada’ah dan ada juga ulama’ meletakkannya dalam perkara hadanah (gencatan senjata).

Disebut dalam “Syarah Muhazzab” (karangan Imam Nawawi), di antara maslahahnya ialah mengharapkan mereka masuk Islam, mereka akan membayar jizyah atau menolong kerana memerangi golongan lain. Tetapi para ulama’ bertelingkah dalam menentukan tempoh masanya.

Ada yang menghadkan setakat empat bulan sahaja dan ada juga yang mengharuskan menurut maslahah (di antaranya ialah orang-orang Islam masih berada dalam keadaan lemah). Adapun jika tiada apa-apa maslahat atau mudaratnya lebih banyak daripada maslahah, maka ia tidak diharuskan.

Isti’anah (Meminta Bantuan atau Pertolongan)

Apabila adanya persefahaman, maka berlakulah tolong-menolong, iaitu mereka berjanji untuk menolong kita dan kita berjanji untuk menolong mereka.

1.Mereka menolong kita

Menurut Syeikh Sayid Sabiq dalam “Fiqh al-Sunnah”, adalah harus bagi kita untuk menerima pertolongan daripada golongan munafik dan fasik kerana Rasulullah s.a.w. pernah membenarkan Abdullah bin Ubai (seorang minafik) menyertai peperangan bersama-sama baginda. Juga kisah penyertaan Abu Mahjan (seorang fasik) yang mabuk dalam peperangan menentang Parsi.

Adapun pertolongan daripada orang-orang kafir, terdapat kekhilafan di kalangan fuqaha’:

a)Imam Malik dan Imam Ahmad tidak mengharusnya secara mutlak b)Imam Abu Hanifah mengharuskannya dengan syarat orang-orang Islam yang menguasai urusan c)Imam Syafi’I mengharuskannya dengan syarat: a.Apabila orang-orang Islam berada di dalam keadaan lemah b.Apabila didapati orang-orang bukan Islam cenderung kepada Islam dan memandang baik terhadapnya, dibenarkan dia memberi pertolongan dengan diberi imbuhan dan bukannya bahagian ghanimah.

2.Kita menolong mereka

Menurut al-Sarkhasi di dalam kitabnya “al-Mabsut”, dan al-Syaibani di dalam kitabnya “al-Siyar al-Kabir”, Rasulullah s.a.w. menghantar tamar ‘Ajwat kepada Abu Sufyan dan mengutus lima ratus dinar ke Makkah supaya dibahagikan kepada orang yang perlu dibantu ketika Makkah dilanda kemarau.

Menurut Ibn Qaiyim al-Jauziyah di dalam kitabnya, “Zad al-Ma’ad”, apabila Sumamah bin al-Sal r.a., pemimpin Bani Hanifah memeluk Islam, beliau memerintahkan supaya jangan dihantar bekalan gandum ke Makkah sehingga penduduk Makkah berada dalam keadaan kesempitan hidup. Lalu pemimpin-pemimpin Makkah merayu kepada Rasulllah s.a.w. menasihatkan Sumamah agar menghentikan sekatannya.

KESIMPULAN

Tahaluf dapat dibahagikan menurut keadaan berikut:

1. Dalam peringkat membentuk kerajaan hendaklah dengan syarat:

a) Kepimpinan mestilah di tangan orang Islam b)Mengiktiraf negara Islam c)Menerima perlembagaan Islam dan syariatnya

2. Tahaluf tanpa membentuk negara:

a) Kerana maslahah untuk menghadapi musuh yang lebih besar b)Masalah bersama untuk menentang kezaliman, penyelewengan, membebaskan orang-orang tahanan dan sebagainya c)Berlindung sementara ketika lemah d)Tidak terikat dengan syarat yang bercanggah dengan Islam dan kepentingan Harakah Islamiyah

Perhatian

Dalam situasi sekarang, hendaklah diberi perhatian kepada beberapa perkara yang boleh menjejaskan maslahah, di antaranya ialah seperti berikut:

1. Matlamat menegakkan negara Islam adalah sangat penting dalam strategi yang diambil oleh Harakah Islamiyah. Oleh itu, jangan terikat dengan janji yang akan menghalangnya atau syarat-syarat yang akan mengikat.

2. Mengutamakan persefahaman dengan kumpulan-kumpulan Islam yang berpengaruh dan yang mempunyai titik pertemuan dengan perkara prinsip yang boleh dipercayai, bukannya yang lemah yang tidak berperanan. Kemudian itu, dengan kumpulan-kumpulan yang bukan Islam.

3. Kita sedang berhadapan dengan masyarakat yang cetek pemahamannya terhadap Islam, di mana mereka tidak mengetahui perbezaan Islam dengn idealogi-ideologi moden. Oleh itu, golongan Islam hendaklah mempunyai syakhsiyah yangkuat yang dapat membezakan mereka dengan parti-parti lain dan perlu diberi kefahaman kepada mereka tentang perbezaan di antara Islam dan idelogi-ideologi moden.Kalau tidak, tahaluf dengan kumpulan bukan Islam lebih memberikan kesan negatif.

4. Persefahaman dengan kumpulan-kumpulan bukan Islam tidak berpanjangan, samada mereka akan menerima Islam atau pertarungan akan berlaku juga pada akhirnya. Oleh itu, hendaklah membuat ikatan-ikatan yang longgar yang tidak akan membelenggu kita di belakang hari.

5. Di sana akan keluar kenyataan-kenyataan bersama yang perlu dipertimbangkan dengan tegas dari segi prinsip kita kerana kenyataan-kenyataan itu bukan sahaja perlu mengikut selera kita, tetapi perlu juga menurut selera mereka.

6. Berwaspada terhadap tipu daya mereka dengan bergantung kepada Allah s.w.t dan kebijaksanaan kurniaanNya.

PENUTUP

Nas-nas dikaji menunjukkan tahaluf boleh dilakukan secara melibatkan gerakan menguasai negara secara menyeluruh dan secara khusus menghadapi isu-isu atau situasi-situasi yang khusus dengan memenuhi syarat-syarat yang tersebut di atas.

Thursday, May 17, 2007

Nantikan kemunculannya..

Kitab terbaru daripada Ibnu Masran al-Banjari yang mengupas
mengenai permasalahan istilah al-Bid'ah..
Masih di dalam proses percetakan..
Untuk tempahan, sila hubungi : 013- 739 7965

Saturday, May 12, 2007

Ummu Hadhari???!!!


Bila masuk lopak tu.. Jadi macam tu lah...

Imbasan daripada rancangan Al-Kuliyyah





Sahabat-sahabat juga boleh melihat pandangan Tuan Guru Syaikh Nuruddin Al-Banjari pada posting yang lalu...

Pesanan Tuan Guru Hj Abdul Hadi Awang

Lagu Tema PAS

Wednesday, May 9, 2007

Ucaptema Muktamar DPPNJ kali ke-35

"MEMBINA KEYAKINAN, MENJANA KEMENANGAN"

Allah SWT telah berfirman:
Wahai orang-orang Yang beriman, hendaklah kamu semua sentiasa menjadi orang-orang Yang menegakkan keadilan kerana Allah, lagi menerangkan kebenaran; dan jangan sekali-kali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum itu mendorong kamu kepada tidak melakukan keadilan. hendaklah kamu berlaku adil (kepada sesiapa jua) kerana sikap adil itu lebih hampir kepada taqwa. dan bertaqwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui Dengan mendalam akan apa Yang kamu lakukan. (al-Maidah: 8)

Pembuka Bicara

Pertamanya, saya ingin merakamkan rasa syukur ke hadrat Allah kerana dengan limpah kurnia dan inayahNya maka kita dapat bertemu dalam Muktamar DPPNJ untuk kali yang ke 35 pada malam ini.

Saya mengalu-alukan kehadiran perasmi muktamar pada malam ini, Tuan Haji Mahfuz Bin Omar yang saya kira bukanlah calang-calang pimpinan kerana beliau adalah mantan Ketua Dewan Pemuda PAS Pusat yang pernah membina dan menjana pemuda PAS di seluruh negara dalam era kebangkitan rakyat. Sudah semestinya sesuatu pandangan dan buah fikiran beliau pada malam ini sangat dinanti-nantikan oleh kita semua.

Saya juga mengalu-alukan kehadiran pimpinan PAS Negeri Johor, pimpinan Angkatan Muda Parti Keadilan Rakyat, pimpinan Badan Bukan Kerajaan (NGO), para perwakilan dan pemerhati yang saya hormati sekelian.

Terlebih dahulu, saya bagi pihak seluruh kepemimpinan Dewan Pemuda PAS Negeri Johor ingin merakamkan penghargaan kepada Panitia Muktamar yang bekerja keras menjayakan sidang muktamar kali ini dengan memastikan keberkesanan dan kelancarannya.

Mudah-mudahan sumbangan yang dicurahkan dalam muktamar ini akan dinilai oleh Allah SWT sebagai amal kebajikan yang bermanfaat di dunia dan akhirat, Insya Allah.

Menyingkap Tabir Semalam

Para muktamirin sekelian,
Getar dan gementar mengiringi saya untuk memulakan bicara pada malam ini kerana bicara pada malam ini terlalu penting untuk kita semua sama-sama muhasabah diri terhadap apa yang telah kita sama-sama lalui sepanjang setahun yang lalu.

Ruangan yang tersedia ini perlu kita gapai bagi membina kelangsungan perjuangan Pemuda PAS di Johor. 35 tahun Pemuda PAS Johor telah berjaya melayari batera perjuangan dengan penuh perit jerih. Pengorbanan pimpinan terdahulu yang merasai keperitan yang terlalu jauh daripada apa yang kita lalui ketika ini perlu diambil iktibar sebagai sejarah yang telah mematangkan Pemuda PAS Johor.

Para perwakilan sekelian,
Kita perlu jujur pada diri kita apakah sekian tahun kita bermuktamar selama ini, kita telah benar-benar menyelami hasrat dan harapan DPPNJ dengan sebenar-benarnya. Ataupun, kehadiran kita ke muktamar sekadar memenuhi kehendak dan arahan.

Merenung sejenak muktamar kita pada tahun lalu dengan tema Menjana Kebangkitan Rakyat dan itulah pertama kali dalam sejarah DPPNJ buku ucaptema telah disediakan bersama dan diedarkan kepada perwakilan untuk dijadikan panduan sebagai gerakerja di peringkat kawasan.

Penekanan terhadap beberapa perkara telah digariskan untuk memudahkan tindakan dapat dijelmakan. Tahun lalu fokus utama yang telah dinyatakan adalah bagaimana perlunya untuk kita membina kekuatan sebenar pemuda iaitu kekuatan tarbiyah dan kekuatan organisasi.

Lajnah Tarbiyah dan Latihan kepimpinan telah berjaya menyiapkan sebuah Manual Tarbiyah DPPNJ dan ini adalah satu langkah yang amat membanggakan sebagai usaha memantapkan tarbiyah namun apalah ertinya kita berbangga sedangkan manual dan panduan tarbiyah ini hanya disimpan sebagai barang perhiasan sahaja.

Persoalannya, berapa kerap kalikah usrah dapat dijalankan, berapa kalikah tamrin dapat dilaksanakan, berapa kalikah diskusi ilmu dapat dilaksanakan dan berapa kalikah muqayyam dapat dianjurkan. Ini adalah persoalan yang perlu kita lihat secara mendalam terhadap kesediaan kita untuk melaksanakan hasrat perjuangan kita.

Saudara sekelian,
Tanpa kemantapan dan pengukuhan tarbiyah dalam diri dan jamaah ini akan memudahkan kita terpesong daripada landasan sebenar perjuangan. Sejarah perjuangan Islam telah membuktikan bahawa tarbiyah dapat melahirkan pejuang Islam yang tahan lasak dan sanggup bekorban segala-segalanya untuk Islam.

Bukan itu sahaja, terasa bagaikan tidak berbaloi apabila kita telah melantik tiga EXCO DPPNJ yang pulang daripada lepasan Universiti Al-Azhar Mesir untuk menggerakkan lajnah Tarbiyah dan Latihan Kepimpinan tetapi mengapa peranan mereka ini tidak digarap dengan sebaik mungkin.

Dalam membicarakan soal pengorbanan, tidak keterlaluan rasanya sekiranya pada malam ini saya cuba mengimbas kembali dan menyebut beberapa nama yang dianggap tokoh dalam membina keupayaan pemuda PAS Johor sejak ditubuhkan kira-kira 35 tahun yang lalu. Mana mungkin kita boleh menafikan sejarah pengorbanan pimpinan yang terdahulu yang pernah mengemudi bahtera perjuangan gerakan ini sehingga kita mampu berdiri megah sebagai penyambung perjuangan. Mantan-mantan Ketua Dewan Pemuda PAS Johor seperti Tuan Haji Hasan Bin Hussien, Allahyarham Haji Abd Hamid Bin Abdul Rahim, Tuan Haji Ismail Bin Ibrahim, Sdr Salahudin Bin Ayub dan Saudara Mazlan Bin Aliman telah berjaya mencorakkan Pemuda PAS Johor seperti yang ada pada hari ini. Nama-nama ini telah berjaya memimpin gerakan pemuda Islam di Johor walaupun terlalu banyak mehnah dan tribulasi yang terpaksa ditempohi.

Kita mungkin tidak pernah merasai cemuhan dan cacian seperti kepimpinan terdahulu, kita mungkin tidak pernah diboikot oleh masyarakat setempat, kita juga mungkin tidak pernah merasai keperitan menjelajahi seluruh pelusuk negeri Johor dengan kepayahan tetapi ‘abang-abang’ kita ini tetap gagah merentasi halangan-halangan ini. Inilah dia sifat pemuda Islam yang tidak ragu dan bimbang terhadap apa yang telah dijanjikan Allah.

Sejarah perjuangan Islam telah membuktikan bahawa pemuda-pemudalah yang menjadi harapan dalam membawa kegemilangan Islam. Keyakinan yang seharusnya dibina dalam diri pemuda terhadap perjuangan Islam ini dapat digambarkan melalui firmanNya ;

"Kami ceritakan kepadamu (Wahai Muhammad) perihal mereka Dengan benar; Sesungguhnya mereka itu orang-orang muda Yang beriman kepada Tuhan mereka, dan Kami tambahi mereka Dengan hidayah petunjuk. Dan Kami kuatkan hati mereka (dengan kesabaran dan keberanian), semasa mereka bangun (menegaskan tauhid) lalu berkata: "Tuhan Kami ialah Tuhan Yang mencipta dan mentadbirkan langit dan bumi; Kami tidak sekali-kali akan menyembah Tuhan Yang lain dari padanya; jika Kami menyembah Yang lainnya bermakna Kami memperkatakan dan mengakui sesuatu Yang jauh dari kebenaran." (Al-Kahfi : 13 & 14)

Sifat pemuda Islam yang sanggup mati demi menegakkan agama Allah tidak akan tercapai melainkan dengan adanya pengorbanan, kerahan tenaga ,harta dan masa dalam jihad fisabilillah. Dengan adanya pengorbanan inilah sejarah dan ketamadunan Islam terbina dan tersergam indah di mata dunia dan keagungangnya menjadi kegerunan musuh Allah .

Firman Allah Taala dalam surah al-Baqarah ayat 214 yang berbunyi :
"Adakah patut kamu menyangka Bahawa kamu akan masuk syurga, padahal belum sampai kepada kamu (ujian dan cubaan) seperti Yang telah berlaku kepada orang-orang Yang terdahulu daripada kamu? mereka telah ditimpa kepapaan (kemusnahan hartabenda) dan serangan penyakit, serta digoncangkan (oleh ancaman bahaya musuh), sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang Yang beriman Yang ada bersamanya: Bilakah (datangnya) pertolongan Allah?" ketahuilah Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat (asalkan kamu bersabar dan berpegang teguh kepada ugama Allah)." (Al Baqarah 214)

Muktamar Peluang Kita Muhasabah

Sahabat perwakilan yang saya hormati sekelian,
Di dalam muktamar ini juga kita berpeluang untuk mengkoreksi diri kita sepanjang setahun kita bersama. Di sebalik kemampuan kita menguruskan Jawatankuasa Banjir dan menggerakkan jentera Unit AMAL Johor ataupun ketika ini sononim dengan gelaran ‘tentera merah’ sebenarnya masih terdapat lompang yang cukup ketara secara keseluruhannya jentera DPPNJ dalam mencapai hasrat visi dan misi DPPNJ.

Apakah kita telah berjaya menggarapkan peranan kita dalam menangani masalah sosial yang melanda golongan belia dan remaja ketika ini yang seharusnya dilakukan oleh Lajnah Sukan dan Kebajikan serta Jabatan Pembangunan Remaja? Bagaimana pula dengan pendekatan kita terhadap masyarakat melayu dan bukan melayu yang sepatutnya diambil peranan oleh Lajnah Penerangan dan Lajnah Perpaduan Nasional?

Apakah kita masih berharap kewangan DPPNJ berterusan dihulurkan daripada dermawan-dermawan sedangkan Lajnah ekonomi masih berlegar-legar menanti hasil yang tidak kunjung pasti?. Mampukah kita menangani masalah pengguna sekiranya tindakan kita hanya di sekitar kawasan ruang lingkup yang sama?

Saya menyebut tentang beberapa Lujnah dan Jabatan ini bukan untuk menuding jari kepada mana-mana EXCO yang sudah tentu dilihat seolah-olahnya tidak menjalankan amanah yang diberikan tetapi saya melihat perkara ini sebagai satu proses muhasabah secara total kepada kita semua bahawa kita perlu bekerja sebagai sebuah pasukan yang mantap di setiap sudut seperti mana yang telah di sebut di dalam Al-Quran :

"Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang Yang berperang untuk membela ugamaNya, Dalam barisan Yang teratur rapi, seolah-olah mereka sebuah bangunan Yang tersusun kukuh." (As-Saff : 4)

Peluang dan ruang yang terbentang luas di dalam muktamar ini mestilah dipergunakan dengan sebaik mungkin bukan nawaitunya untuk menghentam mana-mana pihak tetapi semuanya dijuruskan kepada pemerkasaan DPPNJ pada masa akan datang.

Negeri Johor Menuju Kehancuran

Para perwakilan yang dirahmati Allah,
Kecelaruan, kerakusan, ketidakadilan dan kezaliman yang dilakukan oleh UMNO/BN yang memerintah negara dan negeri Johor semakin lama semakin membimbangkan. Rasuah, salahlaku pemimpin, kes jenayah seperti kes ragut, rogol dan bunuh, penindasan rakyat seperti pengusiran rakyat daripada penempatan, kes gejala sosial sudah menjadi barah yang cukup mengerikan.

Wilayah Pembangunan Iskandar (WPI) yang dilihat kononnya sebagai projek mega yang mampu menjana ekonomi negara sebenarnya masih lagi dibayangi dengan kesamaran yang berpanjangan. Bermula dengan penafian hak YB Dr Mohd Ramli Kari (PAS-Senggarang) daripada memiliki dokumen rasmi WPI ketika sidang Dewan Undangan Negeri (DUN) Johor membuktikan bahawa pimpinan UMNO/BN di Johor cukup bimbang sekiranya maklumat terperinci berkaitan WPI ini akan diketahui oleh rakyat.

Sehingga kini, rakyat di Johor khususnya masyarakat melayu tertanya-tanya apakah akan berlaku kepada nasib mereka yang terlibat dengan pembangunan WPI ini. Dikatakan bahawa WPI akan meliputi 221,634 hektar tanah yang merentasi bandar raya Johor Baharu, Kawasan Perindustrian Pasir Gudang di sebelah timur, Kulai di utara dan Mukim Serkat, Pontian di sebelah barat dengan membabitkan lima pihak berkuasa tempatan iaitu Majlis Bandaraya Johor Bahru (MBJB), Majlis Perbandaran Johor Baharu Tengah (MPJBT), Pihak Berkuasa Tempatan Pasir Gudang (PBTPG); Majlis Perbandaran Kulai (MPKu) dan Majlis Daerah Pontian yang diketahui umum bahawa ia melibatkan tanah-tanah kepunyaan orang melayu.

Dikhabarkan, warga asing diberikan ruang untuk membeli yang harganya lebih RM 250,000 tanpa melalui FIC (Foreign Invesment Counsel). Ini memudahkan warga asing khususnya Singapura boleh membeli rumah dan tanah di WPI sewenanag-wenangnya. Yang tersepit adalah bumiputra di Malaysia kerana mereka tidak lagi mampu membeli rumah tersebut. Maka akan banyaklah taman-taman perumahan di WPI di kuasai oleh warga asing. Kita mungkin akan berbangga dengan kemajuan yang dicapai daripada WPI tetapi akhirnya pembangunan itu dinikmati oleh orang lain. Bak kata pepatah, ‘Menang Sorak Kampung Tegadai’.

Dua lokasi Zon Akses Bebas yang membenarkan pergerakan keluar masuk rakyat asing tanpa menggunakan pasport dicadang diwujudkan di Johor bagi membantu pembangunan WPI bertujuan memudahkan rakyat asing khususnya warga Singapura memasuki negara ini tanpa membawa dokumen perjalanan sangat membimbangkan rakyat Johor. Sikap kerajaan UMNO/BN yang lebih mementingkan kemajuan dan kebendaan akan menyebabkan nasib bangsa Melayu akan terus tergadai kerana rakyat asing akan dibenarkan untuk melabur dan membangunkan wilayah ini tanpa dikenakan apa-apa syarat. DPPNJ cukup bimbang WPI akhirnya akan menjadi ‘Singapura kedua’ selepas ini.

Pembinaan taman tema ala ‘Disneyland’ di Nusajaya yang diwujudkan untuk menarik minat pelancong dengan alasan untuk menjana ekonomi negeri adalah alasan yang paling dangkal sedangkan mendidik rakyat kepada hiburan memudahkan mereka terleka dan mereka lupa pada ajaran dan peraturan agama. Allah S.W.T telah mengingatkan kita bahawa kehidupan dunia ini penuh dengan tipu daya.

Firman Allah ;
"Dan tidak (dinamakan) kehidupan dunia melainkan permainan Yang sia-sia dan hiburan Yang melalaikan: dan Demi Sesungguhnya negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang Yang bertaqwa. oleh itu, tidakkah kamu mahu berfikir?" (Al-An’am:32)

Dalam kekeliruan rakyat menghadapi persoalan terhadap WPI, tiba-tiba diumumkan bahawa kuota 30 peratus terhadap penguasaan bumiputera digugurkan sedangkan umumnya kita telah pun mengetahui bahawa DEB masih berlegar disekitar 18 peratus sahaja penguasaan bumiputera. DPPNJ mempersoalkan apakah rasionalnya kuota ini digugurkan? Paling malang, pemimpin UMNO terutamanya pemimpin UMNO Johor terus membisu seolah-olahnya merestui pengguguran ini.

Pengambilan pekerja asing tanpa had oleh syarikat daripada dalam dan luar negara yang bernaung di bawah WPI terutamanya dalam bidang Teknologi Komunikasi Maklumat (ICT) telah menimbulkan kemarahan sedangkan hakikatnya di Malaysia ketika ini pengangguran kedua teramai adalah mereka yang lahir dalam pendidikan ICT. Apakah kerajaan yang ada pada hari ini tuli dan buta terhadap masalah pengangguran rakyat? Justeru apa perlunya pusat pengajian tinggi awam dan swasta berlumba-lumba melahirkan pakar dalam bidang ICT sekiranya pekerja asing diberikan peluang terlebih dahulu?. Jika inilah sikap kerajaan UMNO/BN maka dalam muktamar DPPNJ pada malam ini saya mencabar supaya agar semua Fakulti Komputer yang ada di Universiti di negara ini ditutup sahaja. Apa gunanya kita melahirkan pakar-pakar ICT tetapi akhirnya mereka merempat di negara sendiri.

Para perwakilan yang saya hormati sekelian,
VCD dan bahan lucah semakin tidak terkawal. Penjualan bahan lucah amat mudah didapati di mana-mana seperti mana didedahkan bagaimana seorang bapa terkejut apabila mendapati tiga anaknya yang berusia antara tiga sehingga sembilan tahun leka menonton cakera padat video (VCD) lucah yang dijual secara terbuka di pasar malam berhampiran kediamannya di Taman Perling, Johor Bahru. Rampasan demi rampasan telah dilakukan tetapi masalah penjualan VCD lucah semakin tidak terkawal. Tahun 2006 sahaja sebanyak 73,653 keping VCD lucah dalam 1357 kes yang telah dirampas oleh PDRM di bawah Akta Penapisan Filem.

Jenayah yang melibatkan golongan kanak-kanak dan remaja semakin membimbangkan. Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia (YPJM) pernah mendedahkan bahawa perlakuan jenayah membabitkan kanak-kanak atau pelajar bukan sahaja kesalahan ringan seperti mencuri atau pecah rumah malah jenayah berat termasuk bunuh, rogol, samun bersenjata api dan keganasan, malah dalam tempoh tujuh bulan pertama tahun 2005 sahaja, kanak-kanak terbabit dengan 27 kes rogol, bunuh (3), keganasan yang menyebabkan kecederaan parah (76), kesalahan yang menyebabkan kecederaan ringan (33), samun berkumpulan (2), samun bersenjata api (1) dan 10 kes samun tanpa senjata api. Selain daripada itu, 246 kes membabitkan kes curi kenderaan, curi malam hari (112), curi siang hari (29), ragut (18) dan 188 kes jenayah lain.

Statistik juga menunjukkan bahawa kanak-kanak yang terlibat dengan jenayah ini seawal usia tujuh tahun. Dalam tempoh tujuh bulan pertama, 76 kes melibatkan mereka yang berusia 7 tahun, 668 kes melibatkan di antara 13 dan 15 tahun manakala 1,008 kes melibatkan pelajar yang berusia 16 sehingga 18 tahun. Daripada 1,591 kes yang dilaporkan, 1,295 kes atau 79 peratus melibatkan pelajar melayu dan majoriti kes ini berlaku di dalam negeri Johor.

Jenayah seperti bunuh, rogol dan samun semakin meruncing keadaannya. Sepanjang tahun 2006 terdapat 604 kes bunuh, 2,435 kes rogol dan 18,446 kes samun/ragut tanpa senjata api telah berlaku diseluruh negara sedangkan pada tahun 2005 hanya terdapat 497 kes bunuh, 1,887 kes rogol dan 13,210 kes samun/ragut yang berlaku.

Kes kecurian kenderaan pada tahun 2006 yang melibatkan motosikal (64,858 kes) dan kereta (11,101 kes) berbanding pada tahun 2005 yang jumlah kecuriannya adalah lebih rendah iaitu motosikal (51,709 kes) dan kereta (9,711 kes). Kes pecah rumah pula dicatatkan bahawa terdapat 27,313 kes yang berlaku pada tahun 2006 berbanding 24,465 kes pada tahun 2005.

Dalam kepayahan mengawal jenayah yang berlaku ini, kehadiran ribuan generasi baru anak muda bergelar Mat Rempit terus subur dan tidak pernah jemu melakukan aktiviti perempitannya. Pelbagai pihak bingung dan celaru untuk menyelesaikan masalah ini sehingga akhir-akhir ini pelbagai nama dan cadangan dibincangkan secara umum. Ada yang tidak bersetuju dengan istilah Mat Rempit tetapi mencadangkan ditukar kepada Katak Rempit, Dajal Rempit, John Rempit dan John Pit. Ada yang mencadangkan agar kesalahan Mat Rempit dibayar dengan penggantungan lesen memandu seumur hidup, hantar mereka ke PLKN dan sebat pesalah rempit. Namun, masalah rempit berterusan sehingga telah menjadi barah.

Paling utama, kita sedang berhadapan dengan krisis penghinaan terhadap agama Islam. Akhir-akhir ini dilihat seolah-olahnya Islam adalah agama yang menindas, mengongkong, melanggar hak asasi manusia, tidak adil, lemah dan menyusahkan. Tokoh-tokoh agama diperlekeh bukan sahaja diperlekeh oleh mereka yang bukan beragama Islam tetapi juga ianya datang daripada manusia yang mengakui bahawa mereka beriman dengan Allah S.W.T. Apabila timbul isu pertembungan di antara agama di Malaysia yang melibatkan agama Islam, sudah terbayang bagaimana isu ini akan menunjukkan ketidakadilan terhadap Islam.

Kenapa ini berlaku? Tidak lain ianya berpunca daripada sikap pemimpin UMNO yang kononnya memperjuangkan Islam tetapi merekalah yang menjadi juara dalam memperlekehkan Islam. Barangkali, ia amat bersesuaian dengan pendekatan Islam Hadari yang menjadi ‘pegangan baru’ pemimpin-pemimpin UMNO.

Tidak bersungguh-sungguhnya kerajaan Johor untuk menangani masalah agama Islam di Johor dibuktikan dengan ketidakseriusan mereka mengatasi masalah kekurangan pegawai penguat kuasa untuk menjalankan dan menguatkuasakan Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Johor 1997 di seluruh negeri. Apa yang mampu dilakukan sekiranya bilangan pegawai penguat kuasa JAJ ketika ini hanya 76 orang berbanding jumlah penduduk Islam di Johor iaitu seramai lebih 2.1 juta? Adakah ini menggambarkan bahawa UMNO/BN sangat serius untuk menangani masalah yang membelengu umat Islam di Johor.

Dalam masa yang sama, masjid dan surau semakin lama semakin tidak menjalankan fungsi sebagai pusat ibadah dan kemasyarakatan, hanya terkadang program-program tertentu sahaja yang dapat dilaksanakan sekadar mahu memperlihatkan kononnya masih terdapat aktiviti yang dilaksanakan. Masjid dan surau semakin sepi dan menyepi, agar sukar pada zaman kita ini untuk melihat masjid dan surau diimarahkan seperti zaman kita kecil-kecil dahulu. Ini semua terjadi kerana pemilihan jawatankuasa masjid dan surau yang ada di semua 2,528 masjid dan surau di negeri Johor yang sedia ada pada hari ini ditentukan oleh kerajaan UMNO/BN atas alasan AJK masjid di Johor dipilih untuk melaksanakan Islam Hadari seperti mana yang diumumkan dalam sidang DUN Johor.

Saudara-saudara yang saya hormati sekelian,
Persoalannya, apakah kita masih sanggup membiarkan kehancuran terus melanda negeri kita disebabkan kerakusan tangan-tangan pemimpin UMNO/BN?. Sudah tentu kita mengatakan TIDAK tetapi apakah dengan hanya menggeleng-gelengkan kepala sahaja mampu membuat perubahan kepada kerajaan yang ada. Justeru, kitalah yang mesti melakukannya, bukannya mengharapkan kepada orang lain atau sekadar menadah tangan tanpa kita melakukan apa jua tindakan. Kita mesti terkehadapan untuk menangani masalah yang sedang melanda ummah ketika. Adakah kita masih mampu lena dibuai mimpi sedangkan pada setiap malam anak-anak muda berterusan melakuan dosa dan maksiat. Adakah kita masih tertawa sedangkan anak-anak kecil seperti Nor Syafikah Borhan dan Nurulhuda Abd Ghani terus dirogol dan dibunuh? Adakah atas nama pejuang Islam kita masih boleh bersantaian sedangkan berbondong-bondong orang Islam murtad?.

Kitalah yang perlu melakukannya. Kitalah yang harus menjadi benteng untuk menyelamatkan ummah dan benteng mempertahankan akidah. Pemuda-pemuda Islam bukan sekadar sanggup mengorbankan harta tetapi pemuda-pemuda PAS sanggup menggadaikan nyawa untuk perjuangan ini.

Membina Keyakinan.

Para perwakilan sekelian,
Bertepatan dengan tema muktamar DPPNJ pada kali ini, pemuda perlu memfokuskan untuk membina keyakinan seterusnya menjana kemenangan. Membina keyakinan yang dimaksudkan di sini adalah keyakinan penyokong PAS, keyakinan pakatan BA dan keyakinan rakyat.

Sebelum kita bergerak lebih jauh dalam persada politik Johor khususnya bagi menghadapi pilihanraya yang akan datang, saya ingin menekankan kembali betapa kita perlu memulihkan kembali keyakinan penyokong PAS yang ada di seluruh Johor. Kita tidak dapat menafikan dengan tekanan yang telah dilakukan oleh UMNO/BN dan ‘gula-gula’ yang ditaburkan selama ini berjaya memudarkan hati dan keyakinan penyokong kita. Semakin lama semakin jauh, sekadar menyerahkan undi ketika hari pembuangan undi tetapi tidak tidak mampu bersama-sama seperti dulu membantu kita menggerakkan aktiviti yang dirancang.

Begitu juga dengan peranan kita membina keyakinan terhadap pakatan BA di Johor ini. Tahun lalu, saya telah menyatakan di dalam ucaptema muktamar ini bahawa dasar perjuangan PAS dan PKR adalah berbeza tetapi matlamatnya sama. Namun, hambatan-hambatan inilah yang mesti dihapuskan demi mencapai kesepaduan yang lebih kolektif. Himpunan Pemuda BA Johor yang telah diadakan di lokasi yang sama di sini pada 22 April 2007 yang lalu meperkukuhkan lagi hubungan pakatan Pemuda BA Johor. Hasrat untuk melebarluaskan lagi pakatan ini di peringkat Parlimen perlu digerakkan untuk memperkukuhkan kerjasama ini.

Walaupun sepanjang tempoh setahun yang lalu, kita hanya mampu untuk mengadakan beberapa program sahaja secara bersama namun ia setidak-tidaknya telah berjaya mempereratkan kerjasama ini. Saya sangat berharap agar ‘roadshow’ Pemuda BA Johor akan digerakkan untuk menjelajah ke seluruh pelusuk negeri selepas daripada muktamar DPPNJ ini.

Para perwakilan sekelian,
Saya mengucapkan tahniah kepada seluruh jentera pemuda di semua peringkat atas komitmen membantu mangsa banjir ketika Johor dilanda banjir besar sebanyak dua kali. Sama ada kita berada dalam masyarakat atas nama PAS ataupun Unit Amal, kesungguhan pemuda-pemuda khususnya telah berjaya merubah persepsi rakyat Johor terhadap PAS. Pendekatan kebajikan inilah juga menjadi gerakerja utama yang dilakukan gerakan Islam di negara lain untuk memenangi hati rakyat seperti Parti Keadilan Sejahtera (PKS) di Indonesia.

Terlalu banyak peristiwa manis dan pahit kita rasai bersama sepanjang operasi banjir tersebut yang tak mampu saya nyatakan pada malam ini namun apa yang penting untuk kita adalah sejauh manakah kerja kebajikan ini berjaya dilahirkan sebagai tanda sokongan rakyat kepada kita.

Cuba renungkan sejenak, sepanjang kita menghulurkan bantuan kepada rakyat atas nama bantuan banjir, berapa ramaikah di kalangan mereka adalah daripada kaum bukan melayu berbanding dengan kaum melayu? Bukankah mereka juga adalah pengundi dan kehadiran mereka juga adalah penentu kepada kejayaan kita? Saya tidak mempersoalkan kerja buat kita terhadap mangsa di kalangan orang melayu tetapi kita sering berada dalam kepompong dan sasaran yang sama.

Sebenarnya, masyarakat bukan melayu di luar sana bukan tidak mahu memberikan sokongan kepada kita tetapi kita yang masih jauh daripada mereka. Kita masih lemah dalam perkara ini, kita perlu memperakui kelemahan kita ini. Kita masih sukar untuk bersama mereka dalam waktu-waktu terluang. Agak keberatan untuk kita mempelajari ucapan dalam bahasa mereka, justeru bagaimana untuk benar-benar menjiwai mereka?.

Menjana Kemenangan

Teman-teman seperjuangan sekelian.
Gendang pilihanraya telahpun dipalu. Bermakna, tumpuan kerja kita perlu dijuruskan kepada gerakerja pilihanraya. Segala persiapan mesti digerakkan dengan segera di semua peringkat. Muktamar ini menggariskan 5 perkara utama yang perlu diberikan perhatian yang sewajarnya oleh DPPK agar gerakerja kita akan lebih terarah.

a. Gerakerja Pilihanraya

Pertamanya, dalam proses untuk menjana kemenangan ini, DPPNJ akan memberikan tumpuan kepada gerakerja pilihanraya. Tumpuan kita adalah kepada pengundi muda sama ada pengundi muda melayu ataupun bukan melayu. Bukan hanya untuk menyeru mereka supaya dengan PAS/BA tetapi juga kita perlu pastikan bahawa anak-anak muda telah pun mendaftarkan diri mereka sebagai pengundi.

Amat malang bagi kita apabila SPR telahpun mengumumkan bahawa terdapat 400 ribu rakyat Johor yang layak mengundi masih belum mendaftarkan diri mereka sebagai pemilih tetapi kita hanya berdiam diri sahaja. Perkara ini perlu diberi perhatian dengan serius. Mereka ini mungkin terdiri daripada keluarga kita, jiran tetangga kita, rakan kita dan mungkin juga anak-anak ahli PAS yang tidak peka untuk menunaikan tanggungjawab mereka.

b. Pemerkasaan Tarbiyah.

Keduanya, Seperti yang telah dinyatakan tadi bahawa kita perlu memperkukuhkan tarbiyah dalam diri kita. Sejarah perjuangan Islam terbukti bahawa kemenangan dan kegemilangan Islam di sepanjang zaman telah diwarnai oleh perjuangan dan pengorbanan yang cukup hebat sehingga mengorbankan harta, tenaga, darah dan nyawa demi perjuangan.

Lajnah Tarbiyah dan Kepimpinan perlu diperkasakan semula. Sahabat-sahabat pemuda sekelian. Sebenarnya, terlalu tinggi pengharapan kita terhadap ulama’-ulama’ muda yang pulang daripada pengajian di timur tengah untuk melaksanakan peranan mereka dalam menggerakkan pentarbiyahan terhadap anak-anak muda yang ketandusan ilmu. Namun, saya masih lagi belum dapat menarik nafas kelegaan kerana harapan yang diletakkan kepada ulama’-ulama’ muda ini masih berkisar di sekitar kelompok yang sama sahaja.

Apakah kekangan yang mereka hadapi? Apakah hambatan-hambatan seperti pekerjaan, perniagaan, kehidupan ataupun tekanan keluarga menyebabkan ramai dikalangan golongan ini hilang dalam kesamaran takkala kaki mula memijak bumi Malaysia?.

Pesanan saya kepada ulama’ muda yang masih bersedia untuk menyerahkan diri kepada perjuangan ini melalui sepotong ayat Allah:

"Wahai orang-orang Yang beriman! mengapa kamu, apabila dikatakan kepada kamu: "Pergilah beramai-ramai untuk berperang pada jalan Allah", kamu merasa keberatan (dan suka tinggal menikmati kesenangan) di tempat (masing-masing)? Adakah kamu lebih suka Dengan kehidupan dunia daripada akhirat? (Kesukaan kamu itu salah) kerana kesenangan hidup di dunia ini hanya sedikit jua berbanding Dengan (kesenangan hidup) di akhirat kelak."(Al Maidah - 38)

Sampaikanlah salam perjuangan kepada sahabat-sahabat ulama’ muda yang masih teragak-agak untuk mengorbankan diri mereka untuk perjuangan Islam ini. Kata seorang sahabat, perjuangan adalah perlaksanaan kata-kata.

c. Pemerkasaan Organisasi.

Perkara ketiga yang perlu diberikan penekanan adalah terhadap pemerkasaan organisasi. Kita dengan penuh sedar mengakui bahawa pengurusan DPP Johor amat jauh daripada negeri yang lebih ‘advance’ seperti DPP Kelantan dan DPP Kedah jika dibandingkan daripada sudut pentadbiran dan organisasi yang sangat tersusun namun ia bukanlah alasan untuk tidak menyahut seruan dan arahan daripada DPP Pusat agar meningkatkan pentadbiran dan organisasi pemuda di semua peringkat.

Penambahan ahli pemuda perlu dipertingkat, Jawatankuasa Pemuda Cawangan (JPC) perlu diperteguhkan, Unit Kerja Jamaah (UKJ) perlu diperkasakan semula diperingkat cawangan-cawangan, sistem pemfailan dan senarai keahlian perlu dikemaskini dan peralatan pejabat perlu dilengkapkan.

Saya mengharapkan agar DPPNJ dapat bergerak ke arah melaksanakan Total Quality Management (Pengurusan Kualiti Menyeluruh) dalam sistem pentadbiran yang menitikberatkan terhadap sistem Fail yang sistematik, sistem komunikasi yang cekap, persekitaran pejabat yang sempurna dan kecekapan pengurusan. Kursus pengurusan mesti dilaksanakan dalam tempoh terdekat bagi mendedahkan kepada Setiausaha-setiausaha di peringkat DPP kawasan kepada perlaksanaan TQM ini.

Bagi meransang DPP kawasan untuk terus istiqamah membina kekuatan sebenar ini, maka tahun ini DPPNJ telah bersetuju untuk menghidupkan kembali Anugerah Pengurusan DPPK Terbaik.

d. Penerangan.

DPPNJ meletakkan perkara ke empat yang perlu diberi perhatian adalah penerangan. Tugas memberikan penerangan perlu dilihat sebagai tugas yang amat penting kita lakukan bertepatan dengan firman Allah:

"Dan hendaklah ada di antara kamu satu puak Yang menyeru (berdakwah) kepada kebajikan (mengembangkan Islam), dan menyuruh berbuat Segala perkara Yang baik, serta melarang daripada Segala Yang salah (buruk dan keji). dan mereka Yang bersifat demikian ialah orang-orang Yang berjaya." (Ali Imran : 104)

Jentera penerangan DPPNJ agak kurang mendapat sambutan sejak kebelakangan ini sedangkan kepincangan kerajaan UMNO/BN terlalu banyak berlaku. Rakyat kurang mendapat maklumat daripada PAS kerana pelbagai batasan yang menyekat kebebasan kita. Sikap terlalu mengharapkan ‘penceramah import’ sering menghalang kita untuk mengadakan ceramah sedangkan ramai dikalangan pemimpin pemuda di Johor yang berkemampuan untuk menyampaikan ceramah dengan baik.

Sasaran ceramah dan lokasi ceramah juga perlu dikenal pasti. Kita perlu elakkan ceramah diadakan ditempat yang sama seperti markas PAS kerana akhirnya pendengar ceramah adalah peminat setia yang sama. Beberapa PAS diperingkat kawasan seperti di Muar telah pun memulakan aktiviti penerangan ini di kampung-kampung dan lokasi yang berlainan.

Saya mencadangkan pada sesi yang akan datang penerangan akan menjadikan agenda terpenting dan perlu diaktifkan semaksimum mungkin. Kita perlu pastikan bahawa pengundi-pengundi di seluruh ceruk kampung akan dapat menerima maklumat daripada kita.

e. Pendekatan kepada anak muda.

DPPNJ meletakkan perkara ke lima dalam usaha menjana kemenangan adalah pendekatan terhadap anak muda. Sahabatku sekelian, jika kita lihat kecenderongan anak-anak muda ketika ini, minat terhadap perkembangan politik agak meruncing. Kebanyakkannya terarah kepada hiburan, sukan dan rekreasi. Lihatlah bagaimana masjid dan surau bukan lagi menjadi pusat aktiviti golongan anak muda Islam.

Secara jujurnya, tanyalah diri kita apakah aktiviti harian kita telah betul-betul dapat dirasai oleh masyarakat setempat khususnya dikalangan anak-anak muda. Atau, kita hanya berlonggok semasa kita sedangkan kita biarkan sahaja anak-anak muda ini terus hidup dalam kegelapan dan fikiran mereka diracuni dengan propaganda UMNO/BN.

Saya ingin menegaskan bahawa setiap DPPK perlu mewujudkan pusat komuniti dan pusat aktiviti untuk digunakan bersama golongan pemuda di kawasan kita. Setiap DPPK mesti menyediakan satu aktiviti khas kepada anak muda dalam tempoh terdekat. Terpulanglah kepada DPPK untuk memilih apa jua bentuk aktiviti sama ada sukan seperti badminton, futsal, bolasepak, hoki, sepaktakraw, bola baling, bowling, sukan bermotor, sukan air atau yang seumpamanya. Apa yang penting pendekatan kepada anak muda mesti djelmakan dalam bentuk aktiviti yang saya nyatakan ini.

Lihatlah pendekatan DPP Kelantan yang berjaya menghimpunkan pemuda-pemuda Mat Rempit ataupun dikenali di sana sebagai Sahabat Motor. Apakah kita di Johor tak berupaya melakukan apa yang dilakukan oleh DPP Kelantan? Sudah tentu kita mampu tetapi terpulanglah kepada kita.

Bila berbicara tentang pendekatan terhadap anak-anak muda ini, saya terkenang bagaimana dalam satu perlawanan bolasepak sempena 50 tahun Dewan Pemuda PAS Pusat (DPPP) di Sungai Pau, Sik Kedah yang menemukan DPPN Johor dan DPPN Kedah yang dibarisi oleh bintang-bintang bolasepak negara seperti Radhi Mat Din, Nizam Adha Yusof, Feriza Ismail, Farouk Ismail dan ramai lagi. Saya cukup mengimpikan bahawa satu hari nanti perkembangan seperti ini akan berlaku di Johor namun kita masih jauh lagi untuk mencapai hasrat ini.

Apa yang lebih utama sekarang ini adalah tugas kita untuk mendekati golongan muda. Untuk itu, DPPNJ akan melancarkan Pusat Komuniti Muda PAS Johor dalam tempoh terdekat sebagai langkah awal dalam merealisasikan hasrat ini.

PENUTUP BICARA

Sidang muktamirin sekalian,
Pada kesempatan ini, saya ingin merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada semua EXCO DPPNJ dan AJK DPPK kerana telah memberikan kerjasama yang sebaiknya sepanjang saya diamanahkan sementara sebagai Ketua DPPNJ.

Saya juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan selamat ‘bersara’ kepada Ketua-Ketua DPPK yang telah menamatkan tempoh kepemudaan mereka seperti Sdr Samsudin Jaafar (DPP Pontian) Sdr Mohd Hatta (DPP Tebrau), Sdr Musa Abd Wahab (DPP Gelang Patah) Sdr Mohd Jahid Bin Zaini (DPP Air Hitam) Sdr Nor Mohamad (DPP Kota Tinggi), Sdr Ghazley Bin Ayub (DPP Tanjung Piai) dan Sdr Mohd Shabri Bin Mubin (DPP Ledang) di atas amanah yang telah berjaya mereka pikul selama ini dan pemergian mereka daripada organisasi DPPNJ sangat dirasai. Saya mengharapkan agar ‘pemergian’ mereka daripada pemuda bukan menjadi penyentap semangat kepemudaan. Biar usia kita meningkat tetapi jiwa tetap selamanya muda.

Akhir kata, saya bagi pihak seluruh ahli Dewan Pemuda PAS Negeri Johor sekali lagi mengucapkan jutaan terima kasih kepada YBhg Tuan Haji Mahfuz Bin Omar yang sudi merasmikan muktamar kita pada malam ini, dan terima kasih juga kepada semua tetamu kita yang memberikan komitmen menjayakan majlis ini.

Marilah sama-sama kita memasang tekad dan azam untuk terus bangkit membina keyakinan dan seterusnya menjana kemenangan. Berazamlah dengan sepenuh keyakinan untuk kita membina kekuatan sebenar yang mampu membentuk jati diri pemuda Islam yang beriman dengan perancangan yang tersusun rapi. Semoga Allah SWT berkenan memberikan kekuatan dan kesabaran kepada kita dalam memacu perjuangan ini.

Sekian, wassalam.
Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar!