Sunday, February 8, 2009

Pengorbanan menuntut keadilan di pihak rakyat..